Aktualności

Koncepcja rozwiązań izolacyjnych PAROC dla budynków energooszczędnych, pasywnych

18.02.2015

Energooszczędne budynki to już nie trend, ale esencja nowoczesnego budownictwa! Przy odpowiednio dobranej izolacji twój dom nie potrzebuje już nawet osobnego systemu grzewczego!

W Polsce przybywa projektów domów, mających skromne potrzeby energetyczne. Myśląc o redukcji kosztów ogrzewania masz do wyboru dom energooszczędny lub pasywny. Domy pasywne zużywają mniej niż 1/4 energii potrzebnej do ogrzania budynków wykonanych według standardowych norm budowlanych. Nie potrzebują one nawet oddzielnego systemu grzewczego -  ogrzanie budynku odbywa się poprzez system odzysku ciepła z wentylacji.

W domu pasywnym ciepło nie ma prawa uciekać! Współczynnik przenikania ciepła nie może przekroczyć 0,15 W/m2K. Dom pasywny musi mieć termoizolację skuteczną, dobrej jakości i odpowiedniej grubości.

Domy pasywne, budowane dzięki rozwiązaniom PAROC, wykorzystują technologię, która jest niezależna od zastosowania dodatkowych instalacji wspomagających, np. paneli słonecznych, pomp cieplnych itp. Jej podstawą jest dobra izolacja cieplna, szczelność powietrzna skorupy budynku, okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz odzysk ciepła z wentylacji.

Koncept domu pasywnego wykonanego w technologii PAROC w porównaniu z innymi standardami

Koncept domu pasywnego wykonanego w technologii PAROC w porównaniu z innymi standardami

Jak zbudować dom pasywny? Dla przykładu weźmy projekt pierwszego domu pasywnego – Granback, zbudowanego wg koncepcji PAROC w Szwecji. Jednopiętrowy dom, o powierzchni 200 m2 powstał w 2009 r. w Vallentuna (20 km na północ od Sztokholmu). Klimat Vallentuna jest silnie zróżnicowany. Podobnie jak w Polsce są tam ciepłe lata i mroźne zimy. Najwyższa zarejestrowana temperatura to +36°C, a najniższa: -32°C. Typowe temperatury zimą: od -7°C do +2°C, latem: od +20°C do +25°C.

Ściany zewnętrzne domu Granback to podwójny szkielet drewniany.  Zewnętrzny szkielet stanowi konstrukcję nośną, wypełnioną płytami z wełny kamiennej PAROC UNS 37z o grubości 170 mm. Szkielet  wewnętrzny, nienośny,  jest wypełniony płytą PAROC UNS 37z o grubości 70 mm. Pomiędzy szkieletami zastosowano wypełnienie płytami PAROC UNS 37z grubości 170 mm.

Jako izolację fasady mokrej na zewnętrznym szkielecie drewnianym zastosowano płytę PAROC Linio 10 o grubości 50 mm. W częściowo występujących fasadach wentylowanych - pod drewnianymi panelami fasadowymi - zastosowano płytę PAROC WAS 25 o grubości 30 mm.

Konstrukcję podłogi stanowi 100 mm płyta betonowa, pod którą, jako izolację cieplną, ułożono płyty PAROC GRS 20 o grubości 300 mm. Na płycie betonowej zastosowano izolacyjne płyty PAROC SSB 2t o grubości 17 mm oraz 22 mm drewniane płyty podkładowe pod 15 mm drewnianym parkietem.

Konstrukcja dachu skośnego składa się z 500 mm krokwi drewnianych, pomiędzy którymi wdmuchnięto granulat PAROC BLT 1, a  w części spodniej zastosowano poprzeczne profile drewniane 45x70 mm, między którymi ułożono 70 mm płyty PAROC UNS 37z.

Poniżej przedstawiono wartości współczynników przenikania ciepła U dla różnych przegród budynku Granback oraz parametrów wentylacyjnych i grzewczych:

  • Wartość współczynnika przenikania ciepła U, W/m2K
  • Ściany zewnętrzne                               - 0,09 W/m2K
  • Dach skośny                                         - 0,07 W/m2K
  • Podłoga na gruncie                              - 0,10 W/m2K
  • Okna                                                    - 0,90 W/m2K
  • Drzwi                                                    - 0,84 W/m2K
  • Średnia wymiana powietrza                 - 0,5 l/h
  • Stopień odzysku ciepła                         - 85..90%
  • Szczelność powietrzna                         - n50: 0,18 l/h
  • Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania - ≤ 15 kWh/m2 (ogrzewanie z powietrza wentylacyjnego)

Jak pokazuje przykład Granback przy odpowiedniej grubości izolacji możemy osiągnąć status domu pasywnego bez dodatkowych instalacji wspomagających (panele słoneczne, pompy cieplne itp.). Dodatkową korzyścią dla mieszkańców takich domów jest zdrowy mikroklimat pomieszczeń, komfort cieplny (zimą i latem) oraz komfort akustyczny. Domy pasywne są również przyjazne środowisku naturalnemu, dzięki ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery o 2/3 w stosunku do standardowych budynków.

Temat budownictwa pasywnego jest w Polsce coraz bardziej popularny, a na pewno stanie się on jednym z ważniejszych po wprowadzeniu w regulacjach budowlanych dla budynków, nowych standardów, takich samych jak dla domów pasywnych.

Koncepcja rozwiązań izolacyjnych PAROC dla budynków energooszczędnych, pasywnych

Koncepcja rozwiązań izolacyjnych PAROC dla budynków energooszczędnych, pasywnych

Koncepcja rozwiązań izolacyjnych PAROC dla budynków energooszczędnych, pasywnychWięcej informacji na stronie firmy - www.paroc.pl.

źródło i zdjęcia: PAROC

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc