Aktualności

Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy do ochrony stropów garażowych

17.03.2015

Firma Paroc Polska sp. z o.o. od 2007 roku posiada w swojej ofercie specjalne płyty lamellowe z wełny kamiennej PAROC o nazwie handlowej PAROC CGL 20cy. Jest to doskonały produkt do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej betonowych stropów piwnic lub garaży podziemnych.

Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy do ochrony cieplnej, ogniowej i akustycznej stropów garażowych.

Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy do ochrony stropów garażowychCechą charakterystyczną tej płyty jest to, że boczne krawędzie płyt są frezowane, co w połączeniu z odpowiednim systemem ociepleniowym daje bardzo korzystny efekt wizualny izolowanego stropu. Dodatkowo, od strony powierzchni frezowanej płyta jest zagruntowana, co pozwala na szybsze i ekonomiczne nałożenie powłok pośrednich i dekoracyjnych na powierzchnię płyty.

Montaż płyty lamellowej PAROC CGL 20cy nie wymaga dodatkowego kołkowania a jedynie przyklejenia do stropu przy pomocy odpowiedniej zaprawy klejowej. Płyty należy tak układać, aby połączenia z krótszymi krawędziami wypadały mijankowo, co wzmacnia efekt wizualny. Po przyklejeniu płyt do stropu wykonuje się na nie natrysk powłoki pośredniej i dekoracyjnej. Prostopadły układ włókien do powierzchni czołowych zapewnia  odpowiednią wytrzymałość płyty na rozciąganie i ściskanie.

Ochrona ogniowa

Całkowita niepalność płyt lamellowych (klasa reakcji na ogień A1) gwarantuje doskonałą ochronę konstrukcji przed długotrwałym działaniem ognia. Wg klasyfikacji ogniowej ITB żelbetowy strop pełny o min. grubości 100 mm zabezpieczony płytami PAROC CGL 20cy o min. grubości 60 mm wytrzymuje 240 minut pod działaniem ognia – klasa REI 240.

Ochrona cieplna

Oprócz bezpieczeństwa pożarowego płyta PAROC CGL 20cy doskonale zapewnia ochronę cieplną konstrukcji stropowej nad nieogrzewanym pomieszczeniem. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD wynosi 0,037 W/mK. Poniżej w tabelach podane zostały grubości płyty PAROC CGL 20cy dla których obliczone są współczynniki przenikania ciepła U (W/m2K) dla typowych konstrukcji stropowych.

Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy do ochrony stropów garażowychOdpowiednia akustyka

Płyty PAROC CGL 20cy doskonale tłumią i wyciszają dźwięki powietrzne. Jest to szczególnie ważne w garażach, gdzie czasami jest dość znaczny ruch samochodowy. Zastosowanie tych płyt znacznie ogranicza  czas pogłosu i poziom hałasu w pomieszczeniach garażowych co ma wpływ na nasz komfort akustyczny.

Dla grubości płyty PAROC CGL 20cy 60 mm wartość pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięków αw wynosi 0,95 a dla grubości 200 mm wartość ta wynosi 1,00. Tak więc zastosowanie tych płyt pozwala na osiągnięcie klasy pochłaniania dźwięków A.

Doskonałe parametry cieplne, ogniowe i akustyczne płyt PAROC CGL 20cy wraz z ich unikalnym kształtem i wykończeniem przyczyniły się do powstania wielu różnorodnych systemów opartych na płycie PAROC CGL 20cy. Każdy z systemów posiada własną Aprobatę Techniczną na stosowanie swoich produktów chemicznych (zaprawy, warstwy dekoracyjne, farby itp.).

Płyta lamellowa PAROC CGL 20cy do ochrony stropów garażowychAby zagwarantować długotrwałość zastosowanego systemu musi być on wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną budynku, instrukcją techniczną opracowaną przez producenta systemu, postanowieniami Aprobaty Technicznej oraz normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie.

Więcej informacji na stronie firmy - www.paroc.pl.

źródło i zdjęcia: PAROC

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc