Aktualności

FERMACELL systemy suchej zabudowy w zabudowie podłogowej

06.02.2015

Fermacell to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji systemów suchej zabudowy. Produkuje ponad 38 mln m2 płyt gipsowo-włóknowych, które są sprzedawane na terenie całej Europy. Są one cenione głównie za szeroki zakres zastosowania, ale także za kompletność rozwiązań systemowych, krajowe i europejskie certyfikaty, jak również korzystne warunki zakupu. Jednymi z ważniejszych odbiorców systemu na terenie Polski są producenci domów i obiektów prefabrykowanych z zastosowaniem konstrukcji drewnianych.

Elementy podłogowe

Element jastrychowy fermacell to suchy podkład pod posadzki, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla różnego rodzaju podłoży realizowanych na mokro na stropach monolitycznych i lekkich stropach drewnianych, zarówno w budynkach nowych jak i w obiektach modernizowanych. W przypadku starych budynków z drewnianymi stropami belkowymi, fermacell jest najczęściej jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych bez wcześniejszego demontażu poszycia lub elementów konstrukcyjnych stropów, które zazwyczaj mają ograniczoną wytrzymałość.

Suche elementy jastrychowe mają wymiary 500x1500 mm. Zbudowane są z dwóch, połączonych fabrycznie ze sobą płyt gipsowo-włóknowych fermacell grubości 10 mm każda. Płyty osadzone są jedna na drugiej i przesunięte względem siebie o 50 mm dla uzyskania szerokiej zakładki, która umożliwia sklejenie krawędzi kolejnych elementów, układanych na stropie "jednym ciągiem". Pozwala to otrzymać równą poziomą, jednolitą i wytrzymałą płaszczyznę pod każdy rodzaj posadzki. Elementy jastrychowe fermacell przenoszą obciążenia 0,8-1,5 kN/punkt czyli ok. 8000-15 000 kN/m².

Sposób montażu i optymalny format płyt skracają czas wykonania podłogi, a dodatkową zaletą suchej technologii jest możliwość natychmiastowego poruszania się po powierzchni podłogi oraz przystąpienie do prac posadzkowych zaraz po stwardnieniu kleju, łączącego poszczególne elementy.

W systemie występują również elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą izolacji akustycznej lub termicznej. Izolację akustyczną gr. 10 mm stanowią płyty pilśniowe lub twarda wełna mineralna natomiast izolacja termiczna wykonana jest z pianki PS gr. 20-60 mm. Zastosowanie ww. elementów eliminuje konieczność izolowania stropów i w istotny sposób zmniejsza nakład pracy.

W zabudowie podłogowej fermacell wykorzystuje się także podsypkę wyrównującą. Jest to mineralny granulat porobetonowy, który pozwala na budowę przegród o wysokiej izolacji akustycznej i cieplnej oraz gwarantuje wymaganą ochronę przeciwpożarową.
Podsypkę stosuje się do niwelacji nierównych powierzchni podłoża – bez ubijania i zagęszczania. Dodatkowo materiał o porowatej strukturze, zwiększa ochronę stropów przed działaniem ognia od góry i przyczynia się do poprawy ich dźwiękochłonności.

W przypadku lekkich drewnianych stropów belkowych często zachodzi potrzeba ich dociążenia w celu ograniczenia przenikania dźwięków mechanicznych. Tradycyjnie funkcję tę spełniały, kłopotliwe ze względu na czas i charakter robót, mokre wylewki cementowe. Ich zastosowanie często kolidowało z graniczną wytrzymałością stropów niedostosowanych do tak dużych obciążeń.

W systemie fermacell zoptymalizowano to zagadnienie. Tekturowa mata o strukturze plastra miodu i wysokości 30 mm z wypełnieniem z kruszywa mineralnego dociąża drewniane stropy belkowe w sposób niezagrażający ich wytrzymałości. Jednocześnie, zastosowanie jej wraz z systemowymi elementami podłogowymi izolowanymi akustycznie, poprawia efekt tłumienia dźwięków mechanicznych na drewnianych stropach belkowych nawet o 34 dB.

źródło i zdjęcia: Fermacell