Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Wapno, cement, gips

Wyroby wypalane w ofercie TRZUSKAWICA

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2015-02-04

Wapno hydratyzowane popularnie zwane hydratem, swoją drugą nazwę – budowlane – zawdzięcza szerokiemu zastosowaniu w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.

Chemicznie jest to wapno suchogaszone, czyli uwodniony tlenek wapnia (wapno palone) o wzorze chemicznym Ca(OH)2. Hydrat jest produktem końcowym powstałym poprzez "gaszenie" wodą wapna palonego kruszonego w urządzeniach zwanych gaszalniami.

Zanim trafi do zbiorników (silosów), skąd sprzedawane jest luzem lub podawane na pakowarki workowe, poddawane jest procesowi separacji (oddzielanie grubych, nie w pełni uwodnionych frakcji). Zabieg ten pozwala otrzymać najwyższej jakości produkt w postaci białego proszku spełniającego wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2003.

 •     w budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich,
 •     w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, do produkcji farb mineralnych),
 •     w ochronie środowiska (m.in. do uzdatniania wody pitnej, neutralizacji ścieków).

Odbiorcami wapna hydratyzowanego są więc składy budowlane, hurtownie materiałów budowlanych, producenci suchych zapraw murarskich, oczyszczalnie ścieków, zakłady wodociągowe i gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa robót drogowych, elektrownie i inne. Aby sprostać wymaganiom klientów, wapno hydratyzowane sprzedawane jest w różnych asortymentach. Odbiorcy przemysłowi najczęściej zainteresowani są zakupem luzu, z kolei hurtownie budowlane preferują zakup wapna w workach.

Wapno palone w bryłach

Produkt, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO. Ma zastosowanie:

 •     w przemyśle hutniczym jako topnik
 •     jako podstawowy środek do produkcji karbidu
 •     do produkcji strąconego węglanu wapniowego
 •     do zapraw murarskich, tynkarskich i sztukatorskich
 •     w oczyszczalniach ścieków

Wapno palone mielone

Produkt, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO, otrzymywany przez równomierne wypalanie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1300°C, a następnie zmielonego w młynie. Wapno mielone stosowane jest :

 •     do produkcji betonów komórkowych,
 •     do produkcji cegły wapienno-piaskowej,
 •     w drogownictwie,
 •     w hutnictwie,
 •     w przemyśle chemicznym,
 •     w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin,
 •     w ochronie środowiska,
 •     inne gałęzie przemysłu

Wapno palone mielone z upłynniaczem

Produkt otrzymywany przez rozdrobnienie i przemielenie wapna palonego w bryłach oraz dodanie odpowiednio dobranej ilości upłynniacza. Głównym jego składnikiem jest tlenek wapniowy CaO. Wapno mielone z upłynniaczem stosowane jest:

 •     w przemyśle materiałów budowlanych: do produkcji betonu komórkowego, cegły silikatowej, zapraw
 •      w przemyśle chemicznym jako katalizator, neutralizator

Wapno nawozowe

Pochodzi z przerobu skały wapniowej. Podstawowym składnikiem dla odmian od 01 do 03 jest tlenek wapnia CaO, natomiast dla odmian od 04 do 06 jest węglan wapnia. CaC03; wapno nawozowe stosuje się do odkwaszania gleby oraz poprawy jej struktury i żyzności. Nawóz wapniowy jest produktem poseparacyjnym wapna hydratyzowanego o min. zawartości tlenku wapnia 60%. Występuje pod postacią tzw. kaszki (grysu) pohydratacyjnego. Nawóz tlenkowy, w odróżnieniu od nawozów węglanowych, odznacza się wysoką reaktywnością i szybkim działaniem.

Główną cechą nawozu tlenkowego jest zdolność do obniżania pH gleby, dlatego stosowany jest do nawożenia gleb uprawnych, terenów leśnych, pielęgnacji działek, trawników i innych terenów zielonych i uprawnych.

Głównymi odbiorcami nawozu tlenkowego są rolnicy z terenu całej Polski. Jak wynika ze statystyk w Polsce przeważają gleby bardzo kwaśne i kwaśne (ponad 60%), których wapnowanie jest zabiegiem koniecznym. Wapno tlenkowe powoduje szybko zmianę pH gleby na optymalne już w pierwszym roku po zastosowaniu i utrzymuje je na niezmienionym poziomie przez 2 lata.

W zależności od zakwaszenia i ciężkości gleby, zabieg ten powinien być powtarzany średnio co 4 lata. Uregulowanie zakwaszenia uruchamia długi łańcuch pozytywnych oddziaływań, m.in.: uzupełnia glebę w wapń pokarmowy i ułatwia przyswajalność innych składników pokarmowych, eliminuje szkodliwy wpływ kwaśnych deszczów, hamuje działanie metali ciężkich.

Wapno tlenkowe oferowane jest luzem i w takiej postaci najczęściej kupowane jest przez rolników. Na specjalne życzenie klienta może być załadowany w tzw. big bagi (o pojemności ok. 1 tony).

Wapno nawozowe stosowane jest w:

 •     rolnictwie

źródło i zdjęcię: TRZUSKAWICA

Pozostałe aktualności
Budujemy Dom styczeń - luty 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze marzec 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska marzec - kwiecień 2020

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny