Aktualności

Znakowanie produktów przez SIMPSON Strong-Tie

28.11.2014

Oznakowanie produktów symbolem CE zwiększa przejrzystość w kwestiach ich jakości i bezpieczeństwa, ponieważ aby uzyskać prawo do tego znaku muszą one spełniać szereg jasno zdefiniowanych kryteriów.

Aby móc znakować swoje produkty symbolem CE producent musi spełnić trzy warunki:

  • udowodnić zgodność produktu z wymaganiami Dyrektywy budowlanej 89/106/EWG,
  • wdrożyć system kontroli produkcji,
  • wydać deklarację zgodności.

źródło i zdjęcie: Simpson Strong-Tie

Znakowanie produktów przez SIMPSON Strong-Tie
Polecany produkt
Zobacz produkty: