Aktualności

SYNTHOS XPS PRIME - nietypowe zastosowania w świecie nauki i techniki

07.01.2015

SYNTHOS XPS PRIME to nowoczesny produkt izolacyjny na bazie polistyrenu ekstrudowanego produkowany przez firmę Synthos, jako pierwszą w Polsce od 2008 r. W chwili obecnej firma jest liderem produkcji i sprzedaży tego rodzaju materiału na rynku polskim. Od dłuższego czasu Synthos obserwuje również coraz większą popularność tego materiału w zastosowaniach niebudowlanych.

SYNTHOS XPS PRIME - nietypowe zastosowania w świecie nauki i techniki

Podstawowym zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego XPS jest termoizolacja przegród budowlanych takich jak ściany, podłogi, posadzki czy dachy, co klasyfikuje go w gronie typowych materiałów budowlanych.

Wraz ze wzrostem popularności XPS-u na naszym rynku obserwujemy również udane próby jego zastosowań przy produkcji prefabrykowanych elementów budowlanych. Podstawową zaletą prefabrykacji jest znaczne skrócenie czasu budowy ze względu  na stosowanie gotowych elementów.

Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku budowy obiektów handlowych czy hal magazynowych i przemysłowych, gdzie nastąpiła już  komercjalizacja przestrzeni użytkowych i każdy dzień zwłoki w budowie jest równoznaczny ze  stratą finansową. Kolejnymi zaletami jest dobra jakość wykonania, duża dokładność, niezależność wykonania od czynników atmosferycznych, co ma szczególne znaczenie w okresie zimowym. Jako przykład zastosowania naszego XPS w produkcji prefabrykatów możemy podać wykorzystanie naszego materiału do produkcji prefabrykowanych osłon tunelu w Norwegii.

Płyty XPS PRIME S o długości 200 cm są mocowane do zewnętrznej strony prefabrykowanej ściany żelbetowej za pomocą łączników nierdzewnych. Tak powstała konstrukcja ściany warstwowej jest montowana jako warstwa wykańczająca drążonego tunelu.

Innym coraz bardziej popularnym wykorzystanie XPS są ściany warstwowe. Takie prefabrykowane ściany warstwowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny i osłonowy budowli. Składają się z kilku warstw materiałów (warstwa okładzinowa, warstwa termoizolacyjna, warstwa nośna) połączonych ze sobą za pomocą systemowych łączników nierdzewnych, a jako warstwę termoizolacyjną takich ścian możemy stosować XPS.   

Ze względu na właściwości fizyczne naszego XPS chętnie jest on także stosowany poza rynkiem budowlanym, jak na przykład przy produkcji uli dla pszczół czy jako konstrukcje wypełniające form przestrzennych w motoryzacji. Dla przykładu możemy tutaj przytoczyć trwające doświadczenia na Uniwersytecie Rolniczym we Wrocławiu mające na celu opracowanie i wdrożenie prefabrykowanych uli dla pszczół.

Coraz bardziej popularne staje się także wykorzystanie XPS w produkcji motoryzacyjnej jako wypełnienie elementów energochłonnych oraz jako elementy bazowe przy tworzeniu form elementów karoserii z tworzyw sztucznych.

Warto tutaj nadmienić że w 2013 roku płyty XPS posłużyły do stworzenia przez studentów Wyższej Szkoły Techniki i Ekonomii w Berlinie oraz Uniwersytetu Technicznego w Cottbus bolidów używanych w wyścigach Formula Student.

W 2014 roku z kolei płyty Synthos XPS były użyte przez studentów członków Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych z polskiej uczelni - Politechniki Wrocławskiej do zbudowania konstrukcji lekkiego motocyklu elektrycznego

źródło i zdjęcie: Synthos