Aktualności

Nowy projekt Powermap Stiebel Eltron

10.12.2014

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

Nowy projekt Powermap Stiebel Eltron

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi m.in. niemieckie BWP czy szwajcarskie FWS oraz uczelniami wyższymi m.in. Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą.

PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp ciepła, a także zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła m.in. przez opracowanie wytycznych branżowych z zakresu technologii pomp ciepła czy wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów EUCERT. Ponadto celem PORT PC jest stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić do stworzenia warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Nowy projekt Powermap to zbiór instalacji OZE oraz obiektów efektywnie energetycznych w Twojej okolicy, przedstawiony na interaktywnej mapie Polski. Celem inicjatywy jest wspieranie i promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energii poprzez dostarczanie przykładów z życia, sytuacji z sąsiedztwa. Co ważne: każdy, kto posiada pompę ciepła lub inny system odnawialnych źródeł energii może dodać swój obiekt do mapy.

STIEBEL ELTRON Polska systematycznie uzupełnia lokalizacje istniejących inwestycji.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Stiebel Eltron