Aktualności

Grupa TAURON pionierem na niemieckim rynku obligacji

09.12.2014

Grupa TAURON wyemitowała na rynku niemieckim piętnastoletnie niezabezpieczone obligacje imienne o wartości 168 mln euro. Emisja obligacji imiennych tzw. NSV (Namensschuldverschreibung) przeprowadzona została przez TAURON Sweden Energy, spółkę w 100 proc. zależną od TAURON Polska Energia i objęta została gwarancją TAURONA.

Grupa TAURON pionierem na niemieckim rynku obligacji

Emisja NSV objęta została przede wszystkim przez niemieckich inwestorów, wśród których znajdują się fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz niemieckie banki. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki TAURONowi, który z kolei przeznaczy je na ogólne cele gospodarcze Grupy, a w szczególności finansowanie programu inwestycyjnego.

Duże zainteresowanie emisją inwestorów, reprezentujących stosunkowo konserwatywny obszar działalności w Niemczech, jest potwierdzeniem wysokiej oceny przez europejski rynek finansowy osiągnięć i pozycji TAURONa, w szczególności jego wiarygodności kredytowej. To pierwsza tego rodzaju transakcja przeprowadzona przez spółkę sektora energetycznego z Europy Środkowo-Wschodniej, a jej sukces otwiera TAURONowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Warto podkreślić, że warunki emisji NSV zostały skrojone na miarę potrzeb TAURONa, a sama transakcja bazuje na prostej i transparentnej dokumentacji prawnej. Emisja NSV, poza pożądanym, długim – 15-letnim – okresem zapadalności, jest również bardzo atrakcyjna pod kątem ceny pozyskanego finansowania. Przeprowadzona emisja to kamień milowy w rozwoju relacji TAURONa z europejskimi podmiotami instytucjonalnymi – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Proces emisji NSV prowadzony był we współpracy z J.P. Morgan, który pełnił funkcję aranżera emisji.

Emisja obligacji poprzedzona była przygotowaniem standardowej dokumentacji NSV oraz serią spotkań przedstawicieli TAURONa z inwestorami finansowymi rynku niemieckiego. Rozliczenie emisji NSV nastąpiło 3 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: TAURON