Aktualności

System instalacyjny pvc-c/pvc-u przedstawia firma NIBCO

09.12.2014

Właściwości polichlorku winylu (PVC-U) i chlorowanego polichlorku winylu (PVC-C) zadecydowały o ich szerokim jego zastosowaniu. Mały ciężar właściwy, duża trwałość, odporność mechaniczna, odporność na korozję, a także na różne związki chemiczne, to główne przyczyny wykorzystywania PVC-U oraz PVC-C, jako materiału instalacyjnego w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz w obiektach przemysłowych. System instalacji z PVC-C stosowany jest w USA od ponad 40 lat pod amerykańską nazwą "FlowGuard", a po uszlachetnieniu tworzywa, od 1992 r. pod nazwą FlowGuard Gold®.

System instalacyjny pvc-c/pvc-u przedstawia firma NIBCO

Światowym liderem w produkcji termoplastycznego tworzywa PVC-C jest amerykański koncern chemiczny LUBRIZOL, a wiodącym producentem rur, złączek i armatury - koncern NIBCO Inc.

W Polsce produkowane są rury:

- PVC-C Greenline®

- PVC-C FlowGuard Gold ®

- kształtki z materiału PVC-C FlowGuard Gold ®.

Spełniają one wymagania amerykańskich norm ASTM, dotyczących stosowania ich jako materiałów instalacyjnych wody pitnej zimnej (ASTM D-1785) i ciepłej (ASTM D-2846 i ASTM F- 441) oraz posiadają dopuszczenie NSF (National Sanitation Foundation) tj. Amerykańskiego Instytutu Higieny.

Rury i kształtki z PVC-U spełniają wymagania normy PN EN-1452 oraz wymagania aprobaty technicznej (dla typoszeregu Schedule 40) wydanej przez ITB. Rury i kształtki z PVC-C również posiadają aprobatę techniczną wydaną przez COBR TI "INSTAL". Zarówno system instalacji z PVC-U, jak i system z PVC-C posiadają odpowiednie atesty higieniczne PZH uprawniające je do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Amerykańskie instalacje z PVC-C są z powodzeniem stosowane w Polsce od 1992 roku. Wykonane instalacje zimnej i ciepłej wody zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielokondygnacyjnym budownictwie wielorodzinnym, a także instalacje przemysłowe, pracują bezawaryjnie, nie sprawiając żadnych kłopotów użytkownikom. Po wielu latach przygotowań Europa wprowadziła zunifikowaną normę na PVC-C PN-EN ISO 15877. Norma ta określa techniczne warunki produkcji i kontroli wyrobów z PVC-C.

Sposób montażu przedstawiono na stronie firmy - link tutaj.

Jakość systemu NIBCO gwarantuje program ciągłej kontroli potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001:2000.

Zakład produkcyjny firmy Nibco mieści się w ŁodziDane kontaktowe na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: NIBCO

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco