Aktualności

Zasady stosowania folii "IZOWINYL" firmy WINYL-POL

12.01.2015

Folię "IZOWINYL" stosuje się na podłoża betonowe lub z zapraw cementowo-piaskowych (powinny być wygładzone), podłoża gruntowe utwardzone i w razie potrzeby zagęszczone.

Zasady stosowania folii "IZOWINYL" firmy WINYL-POL

- Folię należy układać prostopadle lub równolegle w kierunku spadku, zakłady poprzeczne i podłużne nie powinny być mniejsze niż 10 cm.
- Folia "IZOWINYL" może być klejona do podłoża klejem OSAKRYLOWYM.
- Łączenie wstęg folii ze sobą w większe powierzchnie może być dokonywane specjalnym klejem lub przez zgrzewanie.
- Folię "IZOWINYL" można również układać luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej (np. w postaci murków z cegły, warstw betonowych itp.).
- Przy izolacji pionowej(np. opaski wokół fundamentu) można mocować folię u góry do muru za pomocą kołków montażowych z podkładką o średnicy min. 40mm, niżej folia zostaje dociśnięta ziemią.
- Na przyklejonej do podłoża folii można wykonać tzw. mostek szczepny dla nadległej warstwy (np. wylewki) nanosząc na jej powierzchnię odpowiedni klej i obsypując piaskiem kwarcowym.
- W przypadku szczególnym połączenia folii IZOWINYL np. z papą można zastosować lepik na zimno (tylko na łączeniu i w nie nadmiernej ilości na zakład ok.10 cm).
- Nadaje się do stosowania na istniejące już powłoki izolacyjne.
- Wykonywanie izolacji należy przeprowadzać w temperaturze dodatniej.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: WINYL-POL

Firma powiązana:

PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.

Telefon 82 569 22 94
www.winyl-pol.pl
winylpol@gmail.com

PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.