Aktualności

Współpraca Tikkurila z warszawską ASP

01.12.2014

Tikkurila rozpoczęła współpracę z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jednym z jej elementów są prowadzone przez specjalistów Tikkurila zajęcia warsztatowe. Ich tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania farb w architekturze, a zasadniczą ich część stanowi szkolenie praktyczne.

Współpraca z architektami wnętrz to obszar, do którego przywiązujemy szczególną wagę – mówi Małgorzata Skąpska, Kierownik ds. Komunikacji Marketingowej i PR w firmie Tikkurila Polska. – W ramach wsparcia oferujemy cykliczne szkolenia oraz pakiet narzędzi wspomagających w pracy projektowej. Doświadczeniem i wiedzą chcemy teraz podzielić się również z osobami, które dopiero przygotowują się do zawodu architekta wnętrz. Stąd decyzja o nawiązaniu współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

W semestrze letnim Doradcy Technologiczni Tikkurila przeprowadzili szkolenie teoretyczne, przeznaczone dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Jego tematyka dotyczyła między innymi: chemii farb (czyli składu farby, tworzenia i jakości powłoki malarskiej, stopni połysku, odporności powłoki itp.), klasyfikacji produktów, narzędzi wspierających pracę architektów oraz trendów w branży farb.

Kontynuacją tych zajęć były warsztaty, które dały studentom możliwość samodzielnej, praktycznej pracy z farbami. Korzystając ze wskazówek Doradców Technologicznych Tikkurila, testowano między innymi właściwości aplikacyjne, gęstość, siłę krycia czy stopień połysku. Duże zainteresowanie wzbudziła część dotycząca zastosowania produktów dekoracyjnych. Używając tynków, bejc i laserunków studenci wykonywali efekty o różnorodnej fakturze i mogli przy tej okazji wykorzystać własną twórczą inwencję.

Organizując szkolenie warsztatowe chcieliśmy nie tylko dać studentom możliwość praktycznego zapoznania się z produktami czy technikami ich aplikacji – mówi Maciej Jurkowski, Doradca Technologiczny Tikkurila. – Naszym celem było też zwrócenie uwagi na fakt, jak ważne jest unikanie błędów wykonawczych. Taka wiedza teoretyczna jak i praktyczna z pewnością będzie pomocna w przyszłej pracy architekta.

Tikkurila planuje kontynuację szkoleń dla studentów ASP w Warszawie również w kolejnych semestrach.

źródło i zdjęcia: Tikkurila

Firma powiązana:

Tikkurila Polska S.A.

Telefon 14 680 56 00, infolinia 801 88 99 65, 22 310 95 55
www.tikkurila.pl, www.tikkurilapotegakolorow.pl
tikkurilapolska@tikkurila.com

Tikkurila Polska S.A.