Aktualności

Tytuł "SOLIDNA FIRMA" dla LIBETU

02.02.2011

W grudniu za wiarygodność i respektowanie wartości etycznych w relacjach biznesowych Libet otrzymał Certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Styczeń przyniósł firmie kolejne wyróżnienie. Praktykowana na co dzień rzetelność, odpowiedzialność i wiarygodność zaowocowała przyznaniem zaszczytnego tytułu „Solidnej Firmy”

W grudniu za wiarygodność i respektowanie wartości etycznych w relacjach biznesowych Libet otrzymał Certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Styczeń przyniósł firmie kolejne wyróżnienie. Praktykowana na co dzień rzetelność, odpowiedzialność i wiarygodność zaowocowała przyznaniem zaszczytnego tytułu „Solidnej Firmy

Solidna firma” to program, który od kilku lat wspiera i promuje uczciwe przedsiębiorstwa. Kandydaci do tego prestiżowego wyróżnienia są poddawani szczegółowej weryfikacji, aby później móc przynależeć do zaszczytnego grona godnych zaufania organizacji.

- Ogromnie cieszy nas to wyróżnienie - mówi Małgorzata Barańska, dyrektor marketingu firmy - pozytywna ocena standardów prowadzonej działalności i nadany dzięki temu tytuł poświadczają, że na co dzień charakteryzuje nas solidność, rzetelność, odpowiedzialność i wiarygodność. To nie przypadek, że otrzymaliśmy w niemal jednym czasie dwa prestiżowe tytuły - „Solidnej Firmy” i „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Na pewno ułatwi to nawiązywanie nowych interesujących kontaktów biznesowych. Jednak przede wszystkim wspiera budowę pozytywnego wizerunku Libetu.
 
Certyfikat "Solidnej Firmy" potwierdza wiarygodność przedsiębiorstwa jako rzetelnego płatnika. Wskazuje innym na organizację, która kieruje się zasadami etyki, przestrzega praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji. Innymi słowy jest firmą, z którą warto współpracować. Nadany tytuł mówi również o zaangażowaniu laureata w edukację proekologiczną i działania prospołeczne.

Program „Solidna firma” na dobre wpisał się w polskie realia, jako „lobby czystego biznesu”. Dziś należy do najlepiej rozpoznawalnych i ocenianych przedsięwzięć tego typu w kraju.

Źródło:  nota bene

Więcej

Firma powiązana:

Libet

Telefon 71 335 11 01, 801 542 381
www.libet.pl

Libet