Aktualności

Wyroby niewypalane w ofercie TRZUSKAWICA

06.11.2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów firma dba o wysoką i stabilną jakość produktów, dostosowując ofertę do oczekiwań odbiorców.

Mączka wapienna - produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Głównym jej składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Mączka wapienna stosowana jest:
w przemyśle szklarskim,

 • do produkcji wapna i cementu,
 • jako wypełniacz do produkcji bitumicznych mas drogowych,
 • w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, klejów i fug),
 • w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin,
 • w przemyśle tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych jako wypełniacz i nośnik,
 • w przemyśle paszowym jako składnik pasz i premik

Kreda techniczna - produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Głównym jej składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Kreda techniczna znajduje głównie zastosowanie:

 • w przemyśle szklarskim,
 • w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, klejów i fug),
 • w przemyśle tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych jako wypełniacz i nośnik,

Kamień wapienny - produkt otrzymywany ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały. Kamień wapienny uzyskuje się przez mechaniczne rozdrobnienie i rozsortowanie. Kamień wapienny ma zastosowanie przy:

 • produkcji stali i surówki,
 • produkcji cementu,
 • produkcji mączek i wypełniaczy wapiennych,

Pył wapienny - produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Produkt stosowany jest do opylania wyrobisk oraz do budowania zapór pyłowych w celu hamowania wybuchów pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Sorbenty - to produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym w procesie odsiarczania spalin.

Kruszywa do betonu, drogownictwa i zapraw

Z racji na różne potrzeby rynku posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę kruszyw: wapień dewoński, granit bazalt i piaskowiec.

źródło i zdjęcię: TRZUSKAWICA

Wyroby niewypalane w ofercie TRZUSKAWICA

Firma powiązana:

TRZUSKAWICA S.A.

Telefon 41 34 69 130
www.trzuskawica.pl

TRZUSKAWICA S.A.
Zobacz produkty: