Aktualności

Spotkanie biznesu z nauką - firma UST-M

30.10.2014

Firma UST-M z Tomaszowa Mazowieckiego podjęła współpracę z Politechniką Warszawską.

Rozwój nowoczesnych technologii i globalny postęp wymuszają wdrażanie optymalnych rozwiązań, kompleksowo stawiających czoło wymaganiom dzisiejszych czasów. W dobie konkurencji i wolnego rynku zwyciężają ci, którzy umiejętnie optymalizują sprzedaż, wdrażają innowacje i poszukują obszarów biznesowego i cywilizacyjnego postępu. Nie bez przyczyny coraz bliższe związki biznesu z nauką stają się faktem, powodując zacieranie się różnic między teoretykami a praktykami.

Spotkanie biznesu z nauką - firma UST-M

Dla firm współpraca z ośrodkami naukowymi staje się  bardzo ważnym elementem ich działalności. Z jednej strony pozwala na  lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do wymogów rynku. Z drugiej zaś daje możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy z pozoru dwoma odległymi od siebie światami. Współpraca owocuje zatem zarówno  zapleczem merytorycznym, które pomaga wypuszczać na rynek lepsze produkty, jak i materiałowym i praktycznym wsparciem polskiej nauki.

Synergia teorii z praktyką

dr inż Agnieszka Jastrzebska Politechnika WarszawskaWłaśnie dlatego firma UST-M z Tomaszowa Mazowieckiego podjęła współpracę z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. – Wydział został utworzony w 1991 roku, jednak pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej zajmowali się innowacyjnymi materiałami już od 1975 roku, jeszcze w ramach Instytutu Inżynierii Materiałowej. Obecnie Wydział liczy cztery prężnie działające zakłady – Inżynierii Powierzchni, Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych, Projektowania Materiałów oraz Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych.

To właśnie zespół tego zakładu podjął współpracę z firmą UST-M. Liczymy na wsparcie w zakresie materiałów do badań oraz w procesie wdrażania opracowywanych przez nas nowych materiałów. Cenna jest dla nas także wiedza i doświadczenie osób, które od lat zajmują się materiałami uzdatniającymi wodę – komentuje dr inż. Agnieszka Jastrzębska. Wejście praktyków w rejony naukowe może więc zaowocować bardziej efektywnymi badaniami i szybszymi ich efektami.

Merytorycznie znaczy – jeszcze lepiej

Urszula Czechowicz-Górna Prezes Zarządu firmy UST-MZ podjęcia współpracy skorzysta również firma UST-M. Naukowcy dostarczą jej wyniki swoich badań, co może stanowić impuls do tworzenia kolejnych, innowacyjnych produktów. Jest to również okazja do nadania nowych kierunków rozwoju całej branży i sygnał dla innych firm, mających dotychczas dylemat przed wejściem w podobną współpracę. – Nasza firma działa już na rynku od blisko 10 lat, zależy nam na tym, żeby stale się rozwijać. Współpraca z renomowanym ośrodkiem naukowym to w pewnym sensie naturalny etap rozwoju naszych produktów i usług.

Zależy nam szczególnie na rzetelnych badaniach i ekspertyzach, których dostarczą nam pracownicy Politechniki Warszawskiej. Współpraca ta jest nie bez znaczenia także w aspekcie wizerunkowym – większość osób darzy dużym zaufaniem świat nauki. Liczymy, że krok w tym kierunku zwiększy naszą konkurencyjność, także na rynku europejskim – tłumaczy Urszula Czechowicz-Górna, Prezes Zarządu firmy UST-M.

źródło i zdjęcia: UST-M

Firma powiązana:

UST-M Sp. z o.o.

Telefon +48 44 711 11 19
www.ustm.pl
biuro@ustm.pl

UST-M Sp. z o.o.