Aktualności

Dobór, montaż i eksploatacja kotłów SAS

28.10.2014

Dobór mocy kotła - bilans cieplny budynku (projekt instalacji), szybki dobór (wskaźnikowo) Podstawą doboru kotła do ogrzewania budynku powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Bardzo często popełnianym błędem jest przewymiarowanie mocy kotła na paliwo stałe (szczególnie w przypadku budynków dobrze zaizolowanych) oraz dobór urządzenia o większej komorze paleniskowej (w przeświadczeniu "wydłużenia" stałopalności). Wszystkie kotły produkowane przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą (przy użyciu paliwa podstawowego).

Dobór, montaż i eksploatacja kotłów SAS

Przy doborze kotła sugerujemy zwracać uwagę na wymaganą moc urządzenia, a nie na powierzchnię grzewczą wymiennika, ponieważ kotły dostępne na rynku różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi (nie należy ich porównywać w oparciu o ten parametr - pow. grzewczą ).

Dla szybkiego doboru kotła można, z dużym przybliżeniem, posługiwać si ę wskaźnikiem powierzchniowym zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanego budynku:

• budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70 ÷ 80 W/m2

• budynki niezaizolowane z tradycyjną instalacją 100 ÷ 120 W/m2

• lub w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:

• budynki mieszkalne 30 ÷ 35 W/m3

• hale produkcyjne (bez ciepła na wentylację ) 20 ÷ 25 W/m3

źródło i zdjęcia: SAS

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS