Aktualności

Biologiczne oczyszczanie ścieków oferuje firma EKOFINN-POL

28.10.2014

Małe oczyszczalnie ścieków usytuowane poza zbiorczymi układami kanalizacji, zazwyczaj w terenie wiejskim, wymagają szczególnej troski w doborze technologii. Brak wysoko wykwalifikowanej obsługi, a często brak stałego nadzoru w ogóle, wymuszają zastosowanie technologii, która zapewni niezbędny poziom niezawodności, prostotę i łatwość obsługi oraz stabilność dobrych wyników oczyszczania przez wiele lat eksploatacji.

Takim kryteriom odpowiada jedynie technologia złóż zraszanych. Nowoczesne złoża zraszane, zamknięte, modułowe zachowały wszystkie pozytywne cechy tradycyjnych złóż biologicznych, w tym niską energochłonność, dodając do nich wysokie efekty oczyszczania i estetykę konstrukcji.

Biologiczne oczyszczanie ścieków oferuje firma EKOFINN-POL

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE®

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE® pozwalają na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (do 2000 osób) ale też z pojedynczych gospodarstw. System BIOCLERE® stosowany jest przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (szkoły, szpitale).

Wypełnienie złóż biologicznych HUFO®

Wypełnienie HUFO® opracowano i opatentowano w Finlandii. Obecnie złoża biologiczne z wypełnieniem HUFO® pracują w ponad 10.000 oczyszczalni w 22 krajach świata.

Więcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: EKOFINN-POL

Firma powiązana:

Ekofinn-Pol

Telefon 58 684 87 03, 58 684 99 98
www.ekofinn.pl
ekofinn@ekofinn.pl

Ekofinn-Pol