Aktualności

Pompy Wilo serii PICO - Komfort montażu i minimalizacja czasu pracy

20.10.2014

Instalatorzy w codziennej pracy muszą stawiać czoło coraz to wyższym wymaganiom zarówno samych systemów instalacyjnych jak i oczekiwaniom swoich Klientów. Czynności konieczne podczas montażu zabiorą teraz dużo mniej czasu dzięki wielu niezwykle użytecznym funkcjom pomp Wilo serii PICO stosowanych w ogrzewnictwie, chłodnictwie i instalacjach solarnych. Funkcje te pozwolą również na uniknięcie niepotrzebnych wizyt serwisowych podczas eksploatacji systemu.

Obecnie dostępne są na polskim rynku dwie rodziny pomp: standardowa Wilo-Yonos PICO oraz rodzina pomp „premium” Wilo-Stratos PICO. Mają wiele wspólnych cech i funkcji, które opiszemy poniżej. Wskażemy też na istotne różnice, dzięki którym pompa „premium” ma swoich wiernych i lojalnych Klientów.

Funkcja automatycznego zachowania parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci!

Pamięć ustawień to cecha wyróżniająca pompy Wilo od dostępnych na rynku pomp konkurencji w tej samej kategorii. W przypadku zaniku napięcia, czy to spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi, czy też awariami sieci, pompa nie przechodzi do ustawień fabrycznych, lecz powraca do nastawy sprzed awarii. Dzięki temu unikniemy konieczności ponownych wizyt u Klienta celem ponownego programowania pompy po każdym zaniku napięcia.

Funkcja odblokowania wirnika po przestoju

Aby zapewnić sprawną eksploatację, Wilo-Yonos PICO oraz Wilo-Stratos PICO wyposażone zostały w istotne funkcje bezpieczeństwa: standardowo wbudowane zabezpieczenie silnika oraz automatyczną funkcję deblokady. Cechy te wpływają na niezawodność działania pomp Wilo.

Częstym problemem pojawiającym się szczególnie jesienią, przed rozruchem pompy, było zblokowanie wirnika spowodowane tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na wirniku. Funkcja odblokowywania pozwala na wprowadzenie wirnika w ruch rotacyjny w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia wirnika i poprawnej pracy pompy. Podobną „funkcję” przy pompach stałoobrotowych pełnili instalatorzy wyposażeni w śrubokręt, celem ręcznego wzbudzenia wirnika po odkręceniu śruby odpowietrzającej. Wymagało to dodatkowego nakładu czasu pracy. W nowych pompach Wilo dzieje się to całkowicie automatycznie.

Funkcja automatycznego odpowietrzania pompy

Funkcja „AIR” - odpowietrzania pomp - pozwala na samoczynne usunięcie niepożądanego powietrza z komory wirnika oraz całej instalacji. Po uruchomieniu systemu pompa przez 10 minut, zwiększając i zmniejszając prędkość przepływu wody, wyprowadza powietrze z instalacji przez zamontowane na jej końcach zawory odpowietrzające.

Funkcja ta jest tym bardziej korzystna, iż wymaga wyłącznie załączenia jej przez Instalatora, a reszta dzieję się już automatycznie. Dzięki temu w czasie, gdy zachodzi proces odpowietrzania, Instalator może przystąpić już do kolejnych czynności serwisowych instalacji.

Kompaktowa budowa i łatwy montaż pomp Wilo

Niezwykle kompaktowa budowa pomp Wilo sprawia, że ich instalacja możliwa jest nawet w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej powierzchni. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wtyczki Wilo-Konektor wyeliminowaliśmy problem związany z koniecznością rozkręcania skrzyni zaciskowej i uciążliwego podłączania przewodu zasilającego. Zastosowanie szybkozłącza pozwala na przyłączenie pompy do sieci elektrycznej bez konieczności użycia narzędzi.

Prosta nastawa parametrów pracy

Dużą zmianę w zakresie oferty pomp obiegowych przyniosła na początku 2013 roku Dyrektywa ErP. Stosowanie pomp o najwyższej sprawności to nie tylko korzyści dla użytkownika, związane ze zmniejszeniem rachunków za zużycie energii elektrycznej, ale przede wszystkim oszczędność czasu Instalatora podczas prac montażowych oraz w okresie eksploatacji, podczas opieki nad wykonaną wcześniej instalacją. Instalatorzy, którzy przez wiele lat praktyki zawodowej „zjedli zęby” na standardowych pompach z regulacją 3-biegową przekonują się dziś, że pompy elektroniczne oferują wiele korzyści pomocnych w zwiększeniu efektywności ich pracy.

Technika „czerwonego pokrętła“ zapewnia nie tylko szybką instalację, lecz także precyzyjne dokonanie regulacji ustawień. Wybierając jeden z dostępnych trybów ustawiamy sposób pracy pompy względem instalacji:

  • Δp-c: „stała różnica ciśnień”, nastawa przeznaczona szczególnie do systemów ogrzewania podłogowego,
  • Δp-v: „zmienna różnica ciśnień”, nastawa szczególnie polecana do systemów grzejnikowych z zastosowaniem zaworów termostatycznych.

Pompy Wilo - oferta Premium kontra Standard
Wszystkie opisane powyżej cechy dotyczą zarówno pomp Wilo-Yonos PICO jak również pomp Wilo-Stratos PICO. Różnica miedzy tymi produktami jest taka, iż pompa Wilo-Stratos PICO to pompa w wersji ”premium” i została wyposażona w dodatkowe cechy wpływające na komfort i zadowolenie użytkownika.

Cechy indywidualne pomp Wilo-Yonos PICO i Wilo-Stratos PICO

Wilo-Yonos PICO

Wykorzystując kompaktową budowę pompy Yonos PICO oraz popularność instalacji ogrzewania podłogowego, przygotowaliśmy specjalnie do tego typu systemów grzewczych dodatkowy typoszereg z rozszerzeniem charakterystyki o wysokość podnoszenia słupa wody aż do 8 m!

Wilo-Stratos PICOPompy Wilo Stratos-Pico z gwarancją 5 lat

  • Wszystkie pompy Wilo-Stratos PICO, sygnowane znakiem ErP Ready, wyposażone są w funkcję DynamicAdapt, pozwalającą na adaptacje pracy pompy do zmian zachodzących w instalacji, jak również „uczenia się” instalacji. Szybka reakcja na zmianę warunków pracy prowadzi do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz przejścia w stan „stand-by” w sytuacji zerowego przepływu.
  • Drugą korzyścią przemawiająca za wybraniem produktu w wersji „premium” jest wydłużenie standardowej 2-letniej gwarancji do aż 5 lat!
  • Najnowsze rozwiązania Wilo projektowane są z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu montażu przy jednoczesnej minimalizacji nakładu czasu pracy fachowców zajmujących się przygotowaniem instalacji grzewczych.

źródło i zdjęcia: Wilo Polska

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska