Aktualności

Serwis Wilo Polska - jesteśmy do Twojej dyspozycji

20.10.2014

Nowa siedziba Wilo Polska w Lesznowoli jest wyposażona w dwie specjalistyczne i wszechstronne stacje pomiarowo-naprawcze: stację prób pomp do wody czystej, w tym pomp głębinowych i zestawów hydroforowych, stację prób pomp zatapialnych do wody zanieczyszczonej i ścieków.

Serwis Wilo - Stacja prób pomp do wody czystej
Serwis Wilo - Stacja prób pomp do wody zanieczyszczonej i ścieków
Serwis Wilo - Stół pantografowy

Dodatkowo serwis wyposażony jest w suwnicę, która umożliwia transport ciężkich urządzeń i wspomaga obsługę stacji prób oraz 2 stoły pantografowe o udźwigu do 2000 kg każdy, które ułatwiają naprawę szczególnie ciężkich pomp. Urządzenia pomiarowe zamontowane na obydwu stacjach prób i napraw są regularnie legalizowane, co zapewnia najwyższy poziom przedstawianych raportów i przekłada się na wiarygodność przeprowadzanych diagnoz. Stacja prób pracuje według najwyższych standardów ISO 9906. Posiadamy również system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Stacja prób pomp do wody czystej – pompy głębinowe i zestawy hydroforowe

Stanowisko to składa się ze zbiornika o pojemności 12 m3, który umożliwia optymalny przepływ do testowania pracy podłączanych do niego pomp i zestawów pompowych o mocy do 22 kW. Pionowa cylindryczna nadbudowa zbiornika o średnicy DN600 umożliwia symulację pracy pompy głębinowej. Stacja zapewnia możliwość podłączenia pomp o przyłączach od DN40 do DN100 o maksymalnym wydatku do 150 m3/h. Układ pomiarowy zapewnia możliwość sprawdzenia dowolnej ilości punktów pracy i sporządzenia charakterystyk pracy pompy lub układów pompowych. Pełna diagnostyka obejmuje również informacje nt. stopnia wyeksploatowania i możliwości usprawnienia pompy lub układu pompowego. Sprawdzeniu podlega również stan uzwojeń silników.

Stacja prób pomp do wody zanieczyszczonej i ścieków – pompy zatapialne

Na stanowisku testowym mogą być sprawdzone pompy o mocy do 55 kW. Głównym elementem tej stacji prób jest zbiornik podziemny o głębokości 5 m i pojemności 75 m3.

Parametry:

  • Zbiornik o pojemności 75 m3 (głębokość 5 m)
  • 4 tory pomiarowe z dwoma falownikami i możliwością wyboru mocy do 7,5 kW lub do 55 kW, z monitorowaniem m.in. temperatury wody i parametrów zasilania: DN80 Qmax. 53 m3, DN100 Q max. 83 m3, DN150 Q max. 210 m3, DN250 Q max. 533 m3

Po przeprowadzeniu zautomatyzowanego testu z 10 punktami pomiarowymi sporządzona zostanie charakterystyka pracy pompy oraz określone zostaną parametry eksploatacyjne: wartości napięć, sprawności, itp. Pełna diagnostyka obejmuje również informacje nt. stopnia wyeksploatowania i możliwości usprawnienia pompy lub układu pompowego. Sprawdzeniu podlega również stan uzwojeń silników.

źródło i zdjecia: Wilo Polska

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska