Aktualności

Sprzęgła hydrauliczne ELTERM SHE-OC i SHE

15.10.2014

Sprzęgło hydrauliczne służy do oddzielenia obiegu kotłowego od obiegu grzewczego.

Stosuje się je w układach grzewczych małej, średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub więcej kotłów a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych, np. obieg ogrzewania podłogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg ogrzewania (c.w.u.).

W tego typu obiegach zastosowanie sprzęgła hydraulicznego SHE eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp - powodują one niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp.

Dodatkową funkcją sprzęgła firmy Elterm jest odmulanie układu i jego poprawne odpowietrzanie (tylko sprzęgła pionowe). Sprzęgło hydrauliczne SHE chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).

Zalety pionowych sprzęgieł SHE firmy ELTERM

Praca sprzęgła odbywa się automatycznie bez konieczności regulacji. Rozruch kotła odbywa się przy zamkniętym przepływie obiegu grzewczego, co powoduje ochronę kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (ochrona przed korozją niskotemperaturową – szczególnie przydatne w kotłach na paliwo stałe).

Wyróżnia się 3 podstawowe przypadki pracy sprzęgła:

rys 1. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła jakie wytwarza kocioł. W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego wywarzanego przez kocioł jest równa ilości odbieranej przez obieg grzewczy – QUG = QUK

rys 2. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. Dzięki sprzęgłu – czas reakcji automatyki mocno się skraca - QUG > QUK

rys 3. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsysają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła – Czas reakcji automatyki również się skraca - QUG < QUK

źródło i zdjecia: ELTERM

Firma powiązana:

Elterm

Telefon 56 686 93 05
www.elterm.pl
biuro@elterm.pl

Elterm