Aktualności

Na lotniskach wykorzystywane odwodnienia liniowe firmy AS

09.10.2014

W odniesieniu do projektów odwodnienia lotnisk, niezbędnymi elementami stają się zagwarantowanie wysokich standardów jakości oraz zapewnienie krótkiego czas realizacji zamówienia. Bardzo ważną kwestią staje się tutaj aspekt właściwego odprowadzenia wody z terenu lotniska oraz jego sąsiedztwa.

Wykorzystanie odwodnień liniowych AS na lotniskachFirma AS PPH posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu systemów odwodnień lotnisk i dzięki swojej profesjonalności w tej dziedzinie cieszy się dużym uznaniem wśród wykonawców. Korytka wykonane przez ww. firmę wbudowane m.in. na lotnisku wojskowym Radom Sadków, które wraz z infrastrukturą zajmuje obszar 371 ha, przy czym droga startowa lotniska ma wymiary 2000x60m.

Teren lotniska posiada czynną sieć kanalizacji deszczowej. Pas startowy i drogi manewrowe odwodnione są poprzez sieć drenażową i odwodnienia liniowe. Od momentu wbudowania produktów firmy AS PPH upłynął już rok i korytka efektywnie spełniają swoje zadanie. Jest to zapewnione poprzez opracowanie właściwej konstrukcji korytek i zastosowanie do ich wytworzenia odpowiednich materiałów. Korpus korytek wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75, wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym, które polepsza właściwości na zginanie i udarność .

Wykorzystanie odwodnień liniowych AS na lotniskach

Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia ma duży wpływa na znaczne polepszenie parametrów wytrzymałościowych w stosunku do listw żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych. Ruszty wykonane z żeliwa sferoidalnego, atestowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM) w klasie od B 125 kN do F 900 kN, które są przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości.

Instalację korytek AS ułatwia fakt, iż można je łączyć pod kątem. Elementy konstrukcyjne posiadają otwory do odprowadzenia wody wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w dnie lub w bocznych ściankach. Dzięki takiej konstrukcji również mogą posłużyć jako studzienki z łapaczami zanieczyszczeń. Wykonanie szczelnego połączenia za pomocą zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych jest możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązania technicznego polegającego na łączeniu elementów odwodnień AS za pomocą felcy "damskich i męskich".

Wykorzystanie odwodnień liniowych AS na lotniskach

Łatwy montaż elementów w odpowiednie systemy jest zagwarantowany dzięki oznakowaniu i numeracji korytek, oraz zastosowaniu betonu charakteryzującego się odpornością na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających („R+”) według normy PN-EN 1433. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Do wykonania odwodnienia lotniska Radom Sadków dostarczono następujące produkty: odwodnienie AS-200 z rusztem żeliwnym kl. D 400 kN w ilości ok. 50mb odwodnienie AS-200 z rusztem żeliwnym kl. D 600 kN w ilości 250 mb Zastosowanie wymienionych powyżej produktów spełniło wymagania techniczne jak i architektoniczne założenia projektu.

Dzięki opracowaniu optymalnej konstrukcji oraz wykorzystaniu właściwych materiałów budulcowych odwodnienia liniowe zastosowane na budowie lotniska Radom Sadków wyróżniają się wysoką trwałością, funkcjonalnością i wytrzymałością.

źródło i zdjęcia: AS PPH

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych