Aktualności

Z silikatem projektujesz, budujesz kompleksowo

15.12.2010

Etap I - Fundamenty... Ściana nieotynkowana (licowa) wykonana z silikatów to estetyczny mur o gładkiej powierzchni, a jednocześnie modne i praktyczne rozwiązanie. Silikaty mają bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie: od 10 do 25 MPa. Cechuje ich bardzo duża dokładność wymiarów TLM (+- 1 mm), co pozwala wykonać ściany na zaprawie zarówno cienkowarstwowej, jak i tradycyjnej. Charakteryzują się dużą akustyką. Odporność ogniowa takiej ściany wynosi  REI 240...

W efekcie piwnica, kojarząca się dotychczas z ciemnym, betonowym bunkrem, stanie się nowoczesnym wnętrzem, w którym można urządzić np. siłownię, studio nagrań lub zaciszny gabinet. Ściany fundamentowe i ściany piwnic na ogół wykonuje się z bloków o grubości 25 cm/24 cm. Wyroby silikatowe maksymalnie nasycają się wodą do 16% nie tracąc przy tym swoich właściwości.

Zgodnie z PN-B-03002:2007 (oraz Eurokodem 6: PN-EN 1996-2) silikaty można stosować w środowisku MX3, czyli narażonym na działanie wilgoci lub zamoczenie oraz cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. Znakomicie nadają się na ściany zewnętrzne. Są materiałem całkowicie mrozoodpornym. Dodatkowo, ze względu na występowanie wapna jako podstawowego składnika silikatu, posiada on także właściwości aseptyczne - niszczy drobnoustroje i zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.

Ponadto, wapno w silikacie wchodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla z powietrza. W tym procesie powstaje węglan wapna, który zwiększa wytrzymałość silikatu. Za jednym zamachem mamy w naszym domu lepsze powietrze i mocniejsze ściany. 

Bloczki silikatowe, jak każdy inny materiał zastosowany na ściany piwnic (jak np. również żelbetowe ławy fundamentowe) trzeba zabezpieczyć przed wilgocią izolacją przeciwwilgociową lub w razie potrzeby wodochronną. Dobór materiału zależy od stopnia nawodnienia gruntu, ale w każdym przypadku ściana powinna być najpierw zaimpregnowana emulsją asfaltowo-kauczukową.

Do izolacji cieplnej najlepiej użyć polistyrenu ekstrudowanego, styropianu wodoodpornego mocowanego na hydroizolacji lepikiem bezrozpuszczalnikowym. Izolacja cieplna z tych materiałów może bezpośrednio stykać się z gruntem, nie wymaga więc ułożenia dodatkowej warstwy ochronnej np. z folii.

Etap II - Ściany konstrukcyjne

Zastosowanie silikatu na tym etapie budowy to rozwiązanie najbardziej popularne, do którego nie trzeba nikogo przekonywać. Przemysł silikatowy zaleca stosowanie ścian zewnętrznych o wysokiej izolacyjności cieplnej. Usiłowanie osiągnięcia zadawalającego współczynnika „U(k)” bez użycia materiałów izolacyjnych (np. styropian, wełna mineralna, poliuretan), z zastosowaniem tylko ścian jednorodnych, jest zadaniem bardzo trudnym i trochę bezsensownym. Użycie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego prowadzi do znacznych oszczędności energii. Należy pamiętać, iż dobre ocieplenie ścian przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla oraz znaczne obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Dlatego przy projektowaniu przegród zewnętrznych i samym wykonawstwie bardzo ważne jest, aby każdy mostek termiczny został dokładnie obudowany izolacją cieplną. Koniecznie musi zostać zachowana ciągłość izolacji.

Wzorcowy dom powinien mieć ściany konstrukcyjne wielowarstwowe z wyrobów silikatowych N18/500 wym. 505×180×220 mm; N18 wym. 255×180×220 mm plus materiał mający za zadanie dobre zabezpieczenie przed „ucieczką” ciepła (np. styropian, wełna elewacyjna, poliuretan np. RECTICEL EUROWALL) oraz elewacja wykonana metodą lekko-mokrą lub z cegły 1NF białej lub kolorowej.

Etap III - Elewacje

Materiał silikatowy stwarza możliwości wykorzystania go jako materiału elewacyjnego, w szczególności pro-dukty kolorowe, których gama kolo-rystyczna została ostatnio bardzo wzbogacona.

Kolorowe elewacje z pewnością prezentują, oprócz doskonałych parametrów technicznych, duży walor estetyczny. Na etapie wykonawczym, ważne jest, że ze względu na naturalny proces wytworzenia mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy produktami z różnych serii, dlatego też na budowie powinno się „mieszać” kilka palet zakupionego wyrobu. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych zapraw murarskich. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. 

Zaprawę wykonuje się zgodnie ze znajdującymi się na opakowaniu zaleceniami producenta. Murowanie i spoinowanie może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi. Główną zaletą tak wykonanej elewacji jest całkowite wyeliminowanie mostków termicznych, równomierne docieplenie muru konstrukcyjnego warstwą oraz na całej powierzchni dom jest ciepły i energooszczędny. Dzięki ścianie osłonowej z silikatu, który jest ciężki oraz zastosowaniu wypełnienia z wełny mineralnej przegroda doskonale tłumi hałas oraz jest odporna na uderzenia oraz ścieranie.

Korzystny z punktu widzenia fizyki budowli układ warstw w ścianie trójwarstwowej sprawia, że w porze letniej w pomieszczeniach jest stosunkowo chłodno, natomiast w sezonie zimowym ściany akumulują ciepło i oddają je w razie potrzeby z powrotem do wnętrza. Dodatkową zaletą jest doskonały mikroklimat, co podnosi komfort użytkowy, czego nie zapewniają inne materiały. Ściana przepuszcza parę wodną, lecz nie pozwala na jej kondensację w przegrodzie. Ściana nigdy nie jest zawilgocona, gdyż ciągle "oddycha".

Silikat na rynku wygrywa rywalizacje cenową z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Co ważne koszty budowy i wykończenia domu, powstałego przy użyciu silikatów również należą do najniższych. W tej chwili nie ma bardziej ekonomicznego wyboru niż silikat.

źródło: PPH Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

Więcej

Firma powiązana:

Silikaty-Białystok

Telefon 85 676-27-66, 85 675-05-36
www.silikaty.com.pl
sprzedaz@silikaty.com.pl

Silikaty-Białystok