Aktualności

"Prawdziwy Styropian" FS ARBET

01.10.2014

Biorąc pod uwagę standardy jakości w FS ARBET, Fabryka od lat posługuje się nazwą dla swojego produktu "Prawdziwy Styropian". Prawdziwy - czyli taki, jaki powinien być. Kolejna już Nagroda "Konsumencki Lider Jakości" za 2014 rok została przyznana akurat przed rozpoczęciem pierwszej od lat bardzo intensywnej kampanii ARBETu, mówiącej właśnie o prawdziwości czyli jakości styropianu.

Aby stale utrzymać odpowiednią jakość styropianu w Fabryce Styropianu ARBET, Fabryka wdraża wiele różnorodnych rozwiązań.

 •     Przy każdym zakładzie produkcyjnym FS ARBET znajduje się laboratorium.
 •     Rzetelnie i skrupulatnie realizowany jest program Zakładowej Kontroli Produkcji.
 •     ARBET Systemowo podchodzi do nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym:
 • ma opracowany system wzorcowań, sprawdzeń i kalibracji urządzeń pomiarowych,
 • prowadzi badania porównawcze z jednostkami notyfikowanymi w celu dodatkowego uwiarygodnienia uzyskiwanych wyników badań.
 •     Fabryka wyposażyła laboratoria w urządzenia do badań wszystkich istotnych właściwości styropianu.
 •     Prowadzi bieżącą kontrolę – natychmiast reaguje na potencjalne problemy produkcyjne.
 •     W FS ARBET pracuje wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem (najlepsi z najlepszych).
 •     Specjaliści z ARBTu biorą udział w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, co oznacza, że Fabryka na bieżąco aktualizuje metody badawcze, jeśli tylko normy zostaną zmienione.
 •     Stale szkoleni są pracowników laboratoriów.
 •     Spełniane są wszystkie wymagań normy PN EN 13172 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji
 •     W Fabryce opracowano i wdrożono ponadnormatywną, wewnątrzzakładową Dodatkową Kontrolę Produkcji jako rozszerzenia obowiązkowej Zakładowej Kontroli Produkcji.

źródło i zdjęcie: ARBET

Firma powiązana:

Arbet

Telefon 94 342 20 76 (79)
www.arbet.pl
sekretariat@arbet.pl

Arbet