Aktualności

Firma "AS" PPH zaprezentowała swoją ofertę na Forum ODWODNIENIE 2014

02.09.2014

W Krakowie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska", szóste z kolei wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes.

Wydarzenie,   w  którym  udział  wzięło  140  osób zgromadziło  wybitnych ekspertów  w  dziedzinach  odwodnienia, bezpieczeństwa   ruchu   i   ochrony   środowiska. Spotkaniu
towarzyszyła  wystawa,  podczas której  swoje  technologie i produkty prezentowały najbardziej  aktywne  firmy działające na tym rynku.

"AS" PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak jako   firma   współpracująca   z   Forum   ODWODNIENIE  2014,  także zaprezentowała  swoją  ofertę.

Podczas dwudniowego Forum odbyło się osiem sesji dotyczących opadów atmosferycznych, bezpiecznych rozwiązań drogowych, błędów projektowych i wykonawczych, zapobieganiu niszczącemu działaniu wody i jej zagospodarowaniu, prawa, materiałów, wymagań i badań, systemów i wyrobów oraz ochrony środowiska.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 był czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

źródło i zdjęcia: "AS" PPH

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych