Aktualności

Hybrydowe oczyszczalnie biologiczne typu bio-hybryda firmy EKOPOL

01.09.2014

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest jednym z najbardziej nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków, który stworzyliśmy z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Praca oparta została tu na aktywnych złożach biologicznych i wsparciu niskoobciążonego osadu czynnego.

Hybrydowe oczyszczalnie biologiczne typu bio-hybryda firmy EKOPOL

Hybrydowe oczyszczalnie biologiczne typu bio-hybryda firmy EKOPOLDoskonale wykorzystaliśmy strukturę złoża biologicznego, którą tworzą niewielkie kształtki polietylenowe. Na bazie tych komponentów namnażają się mikroorganizmy, które wprzężone są w cały system działania oczyszczalni. Dzięki temu, że biologiczna oczyszczalnia ścieków w małym stopniu reaguje na zbyt duży lub zbyt mały zrzut ścieków oraz bardzo szybko uzyskuje pełną sprawność - w około 14 dni od momentu jej uruchomienia, ściek zostaje przy ujściu oczyszczony w 97 %.

Nasz produkt spełnia wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, które należy uwzględnić w momencie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dzięki czemu idealnie sprawdza się jako przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dzięki zastosowanym technologiom, nieczystości poddane procesowi oczyszczania z wykorzystaniem naszego produktu, mogą zostać pełnoprawnie odprowadzone do rowu, rzeki lub studni chłonnej.

Możemy te „ścieki” spożytkować również do podlewania np. trawnika. Nieczystości po procesie oczyszczania można także odprowadzić w tradycyjny sposób, wykorzystując do tego celu drenaż rozsaczający. Ze względu na wysoką jakość oczyszczonych ścieków żywotność drenażu rozsączającego szacowana jest na około 100 lat. Tak długi okres jest zagwarantowany dzięki temu, że nie kolmatuje się odbiornik ścieków. Proponowane rozwiązania są to niezwykle ekologiczne oczyszczalnie ścieków.

źródło i zdjęcia: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol