Aktualności

Polbruk S.A. „organizatorem pracy bezpiecznej"

17.11.2010

Polbruk S.A. został  laureatem XVII konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Podczas gali finałowej, która odbyła się 3.11.2010 r. w Gdańsku uhonorowano nas statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS i wpisano na Złotą Listę Pracodawców. Nagrodę, w imieniu firmy, odebrał członek zarządu Polbruk S.A., pan Gerard Pietrosiuk...

Ten najbardziej prestiżowy konkurs, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy, adresowany jest do pracodawców. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.

Nagradzani są pracodawcy, którzy sukces ekonomiczny wiążą z bezpiecznymi warunkami pracy. To przedsiębiorcy, którzy w znaczący sposób wyróżniają się pod względem tworzenia takich warunków. Tak, jak ważna jest w prowadzeniu biznesu rozpoznawalna marka, utożsamiana z jakością produktu, tak samo ważne były gwarancje bezpiecznej pracy przypieczętowane statuetką Mecum Tutissimus Ibis.

Z uwagi na zróżnicowanie zakładów pracy pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru i skali problemów związanych z ochroną pracy, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach - w zależności od liczby zatrudnionych pracowników, do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 osób.

To zaszczytne I miejsce jest dla Polbruku dowodem na to, że przyjęta strategia BHP sprawdza się, a pracownicy pozytywnie oceniają stan warunków pracy w firmie, okazując zaufanie i przywiązanie do Polbruku.

źródło: POLBRUK S.A.

Więcej