Aktualności

Gips szpachlowy EKO-MAS START

22.08.2014

Gips szpachlowy EKO-MAS START przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo- kartonowych z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju prac remontowych np. wypełniania rys i ubytków oraz wygładzania powierzchni ścian i sufitów przed ich ostatecznym wykończeniem na podłożach wykonanych z cegły ceramicznej i silikatowej, bloczków i pustaków betonowych, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych oraz cementowo-wapiennych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o zwykłej wilgotności eksploatacyjnej, włącznie z kuchniami, łazienkami, lecz przy zastrzeżeniu, że warstwa tynku nie będzie narażona bezpośrednio na częste, a w żadnym wypadku na stałe działanie wody.

EKO-MAS START przeznaczony jest do stosowania w ścianach, ściankach działowych lub sufitach innych niż przewidzianych jako ogniochronne elementów konstrukcyjnych i/lub wydzielania stref pożarowych w budynkach, jak również usztywniania szkieletów drewnianych lub więźby dachowej ze względu na działanie wiatru. Tylko do zastosowań wewnętrznych. Nie stosować na powierzchnie metalowe, drewniane, i z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gips szpachlowy EKO-MAS START jest suchą mieszanką najwyższej jakości syntetycznego gipsu budowlanego KNAUF Bełchatów oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków modyfikujących, które dobrane zostały tak, aby zagwarantować maksymalną wygodę pracy i właściwe parametry eksploatacyjne. Dobra zwilżalność składników przez wodę zapobiega powstawaniu grudek, a wysoka plastyczność ułatwia nanoszenie, rozprowadzanie i wygładzanie na mokro. Produkt ten charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, twardością, wysoką wytrzymałością na zginanie i ściskanie, łatwością w obróbce oraz dużą gładkością powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, nośne i odpowiednio mocne. Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność i wiązanie. W przypadku spoinowania płyt gipsowo- kartonowych nie jest wymagane ich gruntowanie. Przy zastosowaniu EKO-MAS START do wygładzania ścian, przed rozpoczęciem prac podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym EKO-GRUNT. Podłoża o wysokiej chłonności zaleca się zagruntować dwukrotnie. Wszelkie elementy metalowe stykające się bezpośrednio z gipsem należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Suchą zaprawę z opakowania (20kg) wsypać do naczynia zawierającego około 11 litrów czystej wody (około 0,57 l wody na 1 kg suchego produktu) i wymieszać ręcznie lub mechanicznie na wolnych obrotach, aby uniknąć napowietrzenia i przyspieszenia czasu wiązania gipsu. Ilość wody dobrać w zależności od założonej gęstości zaprawy. Przed użyciem mieszanki należy odczekać około 5 min i ponownie ją wymieszać.

SPOSÓB UŻYCIA:

Gips szpachlowy nanosić narzędziami ze stali nierdzewnej. Do prac stosować czyste narzędzia, pojemniki i wodę. Rozrobiona zaprawa gipsowa zachowuje swoje właściwości przez około 50 min. od momentu rozrobienia z wodą. Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych przeprowadza się przez wypełnianie zaprawą szczelin między płytami, wciskając ją dokładnie w szczelinę na ich styku. Następnie w świeżo nałożoną zaprawę należy wtopić taśmę zbrojącą. Po stwardnieniu nanieść ponownie zaprawę w celu wyrównania powierzchni, po całkowitym związaniu i wyschnięciu spoiny usunąć nierówności papierem ściernym lub siatką do szlifowania. W przypadku szpachlowania, korekty powierzchni w tej samej warstwie mogą być dokonywane przez około 15 min. od momentu nałożenia gipsu. Czas wiązania powłoki zależy od grubości nałożonej warstwy, konsystencji zaprawy, wentylacji pomieszczenia, wilgotności i temperatury powietrza. Przed położeniem drugiej warstwy gładzi, podłoże należy ponownie zagruntować środkiem gruntującym EKO-GRUNT. Drugą warstwę wygładzającą nakładać po pełnym związaniu i wyschnięciu pierwszej. Powstałe niedokładności należy ponownie zaszpachlować i zeszlifować.

DANE TECHNICZNE:

Zużycie produktu: około 0,9kg na 1m? przy 1mm (szpachlowanie), 0,4 kg/1 m? (spoinowanie płyt). Proporcje mieszanki: 1 kg suchego produktu na około 0,57 litra wody. Maksymalna grubość warstwy do 3 cm. Początek czasu wiązania: 80 min. Koniec czasu wiązania: 105 min Ilość odciągniętej wody z zaczynu: 0,22 g. Uziarnienie (odsiew): 1,0mm- 0%, 0,2 mm- 0,04% . Przyczepność do betonu:1,15MPa, do betonu komórkowego: 0,51MPa, cegły ceramicznej: 0,86MPa, płyty gipsowej: 0,57MPa, płyty g-k: 0,62MPa. Wytrzymałość na ściskanie: 8,41MPa. Wytrzymałość na zginanie: 2,18MPa. Temperatura stosowania: od +5?C do + 25?C. Okres przydatności do użycia wyrobu w oryginalnym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Produkt nie jest klasyfikowany jako palny i nie podsyca pożaru. Produkt spełnia wymagania polskiej normy: EN 13279-1:2008. Atest Higieniczny: HK/B/0261/01/2011 Deklaracja zgodności nr 3/12/2010 z dnia 02.12.2010.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, odizolowany od wilgotnego podłoża.

źródło i zdjęcie: EKO-MAS

Firma powiązana:

Ekomas AlwerChem

Telefon 12 653 41 42
www.ekomas.pl
biuro@ekomas.pl

Ekomas AlwerChem