Aktualności

System thermomur - nowoczesna, ekstremalnie energooszczędna i atrakcyjna cenowo technologię budowania

06.08.2014

Zaletą technologii jest niezwykle prosty i szybki, oparty na zasadach układania klocków dla dzieci, montaż ściennych elementów szalunkowo - ociepleniowych wypełnianych betonem. Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja ścian (beton) posiadająca rewelacyjne właściwości izolacyjne (styropian) charakteryzowane współczynnikiem przenikania ciepła od U0=0,28 do U0<0,11 W/m2K. Elementy systemu thermodom cechuje bardzo duża dokładność, co ułatwia prace wykończeniowe.

Szeroki asortyment elementów (m.in. el. przegubowe, nadprożowe, wieńcowe) oraz pionowy moduł umieszczony na ich bocznych ściankach umożliwiają realizację dowolnie wybranego projektu. Realizacja ścian budowanych z wykorzystaniem elementów thermomur nie sprawia trudności nawet osobom nie mającym zbyt dużego doświadczenia w budownictwie, dzięki czemu mogą one zdecydować się na budowanie metodą gospodarczą (bez zlecania prac firmie budowlanej).

Jej uniwersalny charakter pozwala na realizację:

  •     budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych; w zabudowie wolno stojącej lub szeregowej),
  •     obiektów handlowo - usługowych,
  •     budynków gospodarczych (np. w rolnictwie: hodowlane budynki inwentarskie, magazyny, budynki chłodni, pieczarkarnie itp.),
  •     budynków użyteczności publicznej (szkoły, sale gimnastyczne itp.).

Technologia thermodom może być wykorzystana już w częściach podziemnych budynków tj. dla wykonania ścian fundamentowych oraz ścian piwnic. Beton stosowany do wypełniania elementów powinien być klasy B15 (lub wyższej zgodnie z zaleceniami projektanta) i posiadać konsystencję półciekłą.

Ściany wykonywane w technologii thermodom wymagają zbrojenia pionowego w narożach budynku i przy otworach okiennych i drzwiowych. Dodatkowo w pierwszej warstwie elementów oraz pod otworami okiennymi układa się zbrojenie poziome. Układanie stropów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane są identycznie jak w technologiach tradycyjnych.

Dla zewnętrznego wykończenia ścian zastosować można tynki mineralne lub polimerowe (na podkładzie z siatki przyklejonej do styropianu), cegłę licówkę, cegłę klinkierową, mrozoodporne płytki ceramiczne oraz siding. Ściany wewnętrzne wykańczane są najczęściej płytami gipsowo kartonowymi, tynkami gipsowymi nakładanymi na mokro oraz płytkami ceramicznymi.

Bardzo istotną częścią, każdego budynku jest ciepły dach. Elementy dachowe, stanowiące integralną część systemu thermodom układane są na drewnianej więźbie i kryte dachówką. Co ważne - zastępują one wszystkie warstwy konieczne do wykonania w innych systemach, dając jednocześnie izolacyjność U0=0,23 W/m2K. Zastosowanie dachowych elementów thermomur nie wyklucza stosowania okien dachowych - ich montaż odbywa się identycznie jak w dachach tradycyjnych.

Energooszczędność

Doskonałe parametry izolacyjności termicznej, charakteryzowane niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła U0, sprawiają, że technologia thermodom w pełni realizuje zadania stawiane budownictwu energooszczędnemu. Aby budynek mógł być określony mianem energooszczędnego roczne zapotrzebowanie na ciepło, wyrażane współczynnikiem E, nie powinno przekraczać 70kWh/m2, co oznacza roczne zużycie gazu w ilości nie większej niż 7m3/m2 ogrzewanych powierzchni. Dla porównania budynki realizowane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wymagały nawet do 300kWh/m2, czyli zużycie np. gazu wynosiło aż 30m3/m2 ogrzewanej powierzchni!. Różnica jest tak niebagatelna, że koniecznością jest zastosowanie takich materiałów, komponentów i urządzeń, które maksymalnie zredukują straty ciepła. Konstrukcja budynku (ściany, dach) powinna być wolna od mostków termicznych. Zastosowanie elementów technologii thermodom gwarantuje ciągłość i doskonałość izolacji cieplnej nawet w tak newralgicznych miejscach jak nadproża i wieńce.

Korzyści

Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne korzyści w postaci:

  •     obniżenia kosztów inwestycyjnych budowy w porównaniu z innymi technologiami co najmniej o 30%, poprzez zredukowanie nakładów robocizny przy wznoszeniu ścian i izolowaniu dachu, oszczędności
  •     w kosztach transportu i stworzenie możliwości realizacji budowy systemem gospodarczym,
  •     znacznego zredukowania kosztów ogrzewania użytkowanych pomieszczeń - nawet o 50% mniejsze zużycie nośników energii cieplnej (węgla, oleju opałowego, gazu czy energii elektrycznej) niż w technologiach uznawanych za "tradycyjne",
  •     krótkiego okresu wznoszenia obiektów.

Wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości spienionego polistyrenu. Materiał jest przyjazny dla środowiska i użytkowników, co potwierdza Europejska Aprobata Techniczna, Aprobaty Techniczne ITB oraz atest PZH.

Technologia stosowana jest w Polsce od 1991 roku. Pozwoliła na zrealizowanie już ponad 20000 obiektów zarówno w kraju jak i w całej Europie. Większość z tych obiektów to dla wielu rodzin zrealizowane marzenia o własnym domu - domu, który poprzez zastosowanie technologii thermodom zapewnia wysoki komfort użytkowania za bardzo rozsądną cenę.

Producent elementów - firma "thermodom" - organizuje bezpłatne szkolenia dla inwestorów i wykonawców oraz zapewnia profesjonalne materiały szkoleniowe.

źródło i zjęcie: Thermodom

Firma powiązana:

Thermodom

Telefon 32 434 28 73, bezpłatna infolinia 800 100 045
www.thermodom.pl, www.mieszkania.thermodom.pl
biuro@thermodom.pl

Thermodom