Aktualności

Recykling i ponowne wykorzystanie cegieł

06.08.2014

Decyzja o rozbiórce budynku przeważnie nie jest podyktowana stanem elewacji z cegieł. Nawet, jeżeli taka elewacja liczy sobie sto lat. Często stare konstrukcje nie spełniają obecnych wymogów i podjęta zostaje decyzja o odbudowie takiego budynku. Po rozbiórce cegły mogą zostać odzyskane i ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Ponowne wykorzystanie

Po usunięciu resztek zaprawy cegły ponownie nadają się do wykorzystania podczas restauracji lub w nowym budownictwie i projektach budowlanych. Odzyskane cegły nadają budynkowi wyjątkowy wygląd i charakter.

Recykling

Dzięki strukturze mineralnej cegły z miejsc rozbiórki mogą po recyklingu zostać ponownie wykorzystane jako:

  •     materiał do wypełnień i stabilizacji w pracach infrastrukturalnych;
  •     kruszywo na potrzeby wylewanego i prefabrykowanego betonu i gruzu;
  •     kruszywo na potrzeby cegieł i krzemianu wapnia;
  •     czerwona "mączka ceglana" jako nawierzchnia kortów tenisowych;
  •     substraty roślinne.

Ponieważ cegły składają się wyłącznie z surowców naturalnych, nie występują żadne szkodliwe skutki uboczne w kontakcie z wodami gruntowymi lub powierzchniowymi.

źródło i zdjęcie: Vandersanden

Recykling i ponowne wykorzystanie cegieł
Zobacz produkty: