Aktualności

Wapno palone

04.08.2014

Wapno palone jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 950oC-1200oC.

Po wypaleniu otrzymujemy produkt - wapno palone kawałkowe. W kolejnych etapach procesu produkt poddawany jest kruszeniu i sortowaniu. W zależności od zastosowanej technologii (w szczególności typu pieca) produkuje się wapno bardzo-wysoko, wysoko, średnio i nisko-reaktywne.

W wyniku przemielenia i separacji wapna palonego kawałkowego otrzymujemy - wapno palone mielone. Reaktywność produktu kształtuje się jak dla wapna palonego kawałkowego.

źródło i zdjęcie: Lhoist Polska

Wapno palone

Firma powiązana:

Lhoist

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist
Polecany produkt
Zobacz produkty: