Aktualności

Dom oszczędny - jak go ocieplać?

24.07.2014

Dom oszczędny, dom energooszczędny lub dom pasywny - o tym domach mówi się, myśląc o pomniejszeniu przyszłych kosztów użytkowania budynku. Inwestorzy zakładają, że wznosząc swój nowy dom, mogą liczyć na racjonalne oszczędności, często nie precyzując swoich oczekiwań wobec przyszłej racjonalności. „Racjonalnie oszczędny dom” to dość obszerne określenie, bowiem to kryterium dla różnych osób  może oznaczać rozmaity przedział opłacalności.

Jak owa trudna do zdefiniowania racjonalność przełożyć się  może na wykonanie odpowiedniego docieplenia budynku?

Właściwa grubość warstwy izolacyjnej, jaką zostanie ocieplony dom, zależy od wielu czynników. Ustalając grubość docieplenia i rodzaj materiału, z jakiego zostanie wykonane, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj budynku, jego wielkość, technikę w jakiej został wzniesiony, wentylację, ogrzewanie, a nawet ilość i rodzaj otworów okiennych i drzwiowych. Istotnym czynnikiem jest również lokalizacja i funkcja obiektu czyli m.in. jego nasłonecznienie, wilgotność bezpośredniego otoczenia czy obecność roślinności.

Planując docieplenie inwestor powinien wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię. Dla 100% pewności, że wyliczenia grubości styropianu zostały wykonane prawidłowo, należałoby wykonać audyt energetyczny, izolacja musi być bowiem odpowiednio dobrana właściwie do rachunku zysków i strat.

Można ogólnie założyć, że stosunkowo mały budynek może potrzebować mniejszej warstwy styropianu, jednak to nie jest żelazną zasadą w planowaniu docieplenia. Pamiętać należy, że największym „złodziejem ciepła” jest wentylacja - w oczywisty sposób niezbędna dla zdrowia i komfortu użytkowania każdego budynku. Według różnych danych tą drogą z domu „ucieka” nawet 30-40% ciepła. Tak więc to co najbardziej istotne przy projektowaniu budynku, mającego mieć cechy racjonalnie oszczędnego, jest w przede wszystkim właściwe zaprojektowanie systemu wentylacji.

Stosując bardzo zdroworozsądkowe kryteria racjonalności energooszczędności domu, można zaryzykować postawienie tezy, że prawidłowo zaprojektowany obiekt, będzie miał warstwę ocieplenia o grubości większej niż aktualnie stosowane.

W przypadku styropianów o szczególnych właściwościach izolacyjnych, takich jak Fasada System Grafit z Fabryki Styropianu ARBET, warstwa ta będzie znacznie mniejszej grubości niż w przypadku zastosowania tradycyjnych styropianów fasadowych.

Oto porównanie grubości płyt z uwzględnieniem zbliżonego oporu cieplnego (RD):
fasada system CLASSIC (λD = 0,045 W/mK)  o grubości 15 cm i RD = 3,30 m2K/W
fasada system EXPERT (λD = 0,040 W/mK)  o grubości 14 cm i RD = 3,50 m2K/W
fasada system GRAFIT (λD = 0,032 W/mK)  o grubości 11 cm i RD = 3,40 m2K/W
Wymagany wzrost grubości ocieplenia płytami styropianowymi, z uwagi na zmiany przepisów w zakresie UC(max), na przykładzie trzech odmian styropianu firmy ARBET, przedstawiono na wykresie.

źródło i zdjęcia: ARBET

Firma powiązana:

Arbet

Telefon 94 342 20 76 (79)
www.arbet.pl
sekretariat@arbet.pl

Arbet