Aktualności

Przyjazny dla środowiska proces produkcji

23.07.2014

We wszystkich zakładach firma Vandersanden dąży do nieustannego zwiększania jakości energetycznej oraz zmniejszania zużycia energii. W tym celu wszyscy pracownicy są informowani o ustanowionych i wprowadzonych założeniach polityki dotyczącej oszczędności energii. Regularnie aktualizujemy Plan Oszczędzania Energii (nid. Energie BesparingsPlan, EBP) i zobowiązujemy się do jego realizacji. W taki sam sposób przestrzegamy prawa, przepisów oraz innych określonych wymogów.

Firma Vandersanden jest członkiem Parlamentu Klimatycznego Limburgii, grupy tworzonej przez organizacje z Limburgii, mogące odgrywać istotną rolę w ograniczeniu emisji CO2 i gotowe do aktywnego przyczyniania się do tego, aby Limburgia do 2020 roku stała się obszarem neutralnym wobec klimatu.

We Flandrii firma Vandersanden uczestniczy w projekcie Do-tank ETS-bedrijven w ramach platformy Cleantechplatform. Firmy ETS (ang. EU Emissions Trading System - system handlu uprawnieniami do emisji CO2) to przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dużą część emitowanego CO2. Podlegają one w związku z tym europejskiemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji. Firmy uczestniczące w projekcie Do-tank ETS-bedrijven szukają rozwiązań umożliwiających osiągnięcie ekonomicznej i ekologicznej wartości dodanej.

źródło i zdjęcie: Vandersanden