Aktualności

Właściwe użytkowanie obiegu c.o. według Watersystem

17.07.2014

Obecnie wielu instalatorów i użytkowników boryka się z problemem niskiej efektywności systemu grzewczego. Aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne działanie instalacji c.o. spełnionych powinno być kilka warunków, które przedstawię w dalszej części tekstu.

Właściwe użytkowanie obiegu c.o. powinno składać się czterech etapów, które prowadzą do optymalnego wykorzystania mocy grzewczej.

1. Pierwszym i podstawowym warunkiem właściwej eksploatacji instalacji c.o. jest napełnienie jej medium o określonych właściwościach fizykochemicznych. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na twardość wody oraz stopień zanieczyszczenia związkami żelaza i manganu. Użytkowanie twardej wody prowadzi do odkładania się na wewnętrznych ściankach rur osadów węglanu wapnia (CaCO3) co w konsekwencji wymusza wydatkowanie większej ilości paliwa do osiągnięcia takiego samego efektu cieplnego jak w instalacji pozbawionej kamienia. 1mm osadu CaCO3 to spadek efektywności systemu grzewczego o kilka %.

Związki żelaza i manganu spotykane są głównie w wodach ze studni głębinowych. Tworzą one w wodzie nierozpuszczalne, czerwonobrunatne wodorotlenki, które osadzając się w instalacji potrafią znacząco zmniejszyć czynny przekrój rury. Efekt jest podobny jak w przypadku  osadów z kamienia kotłowego – pogłębiające się zmniejszenie sprawności systemu grzewczego oraz dodatkowo zwiększone ryzyko występowania awarii elementów systemu c.o. – armatury, pomp, wymienników itd.

Każdą wodę trafiającą do obiegu c.o. powinniśmy więc niezbędnie zmiękczać. Dodatkowo w przypadku korzystania z wody z ujęcia własnego należy zwrócić uwagę na możliwość występowania związków żelaza i manganu. Jeśli są one obecne (w ponadnormatywnych stężeniach) – wodę należy bezwzględnie uzdatniać.

2. Stosowanie środków zabezpieczających w postaci inhibitorów korozji, środków podnoszących odczyn pH jest równie ważne jak stosowanie wody o odpowiednich parametrach do napełniania układu. Wraz ze wzrostem temperatury wody jej odczyn wyraźnie spada (w kierunku większej kwasowości). Przyczynia się to powstania warunków sprzyjających korozji metalowych elementów instalacji grzewczej. Należy dbać więc o zapewnienie zdecydowanie zasadowego odczynu wody służącej do napełniania instalacji grzewczej – niektórzy z producentów kotłów zalecają wartości pH rzędu 9  10.

Równie ważnym zagadnieniem dotyczącym zabezpieczenia długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej jest stosowanie inhibitorów korozji - środków chemicznych tworzących cienką błonę na wewnętrznej powierzchni rur i aparatów (tzw. film). Warstwa zabezpieczająca chroni instalację przed osadzaniem się tlenków metali, kamienia kotłowego i innych zawiesin. Dodatkowo w znaczący sposób spowalnia ona korozyjne właściwości wody krążącej w obiegu grzewczym.

Przykładem takiego środka jest preparat MC1+ angielskiej firmy Adey, służący do zabezpieczania  domowych instalacji grzewczych. 500 ml preparatu zabezpiecza 125 litrów wody w obiegu.

3. Niezależnie od stosowania środków do zabezpieczania instalacji oraz napełniania jej wodą o określonych parametrach, dobrą praktyką jest stosowanie urządzeń do mechanicznej filtracji wody kotłowej. Ze względu na charakterystykę pracy, woda krążąca w obiegu grzewczym zawiera duże ilości zawiesin, które negatywnie wpływają na dystrybucję ciepła oraz potrafią przyczynić się do awarii urządzeń (pomp cyrkulacyjnych, zaworów zwrotnych). Warto zadbać więc o mechaniczne oczyszczenie wody np. poprzez instalację filtra Adey MagnaCleanse.

Służy on do ciągłej filtracji wody krążącej w obiegu c.o. Działa on poprzez wykorzystanie silnego pola magnetycznego, zatrzymując zanieczyszczenia na powierzchni elementu filtracyjnego. Filtr umieszczamy w instalacji na stałe i działa w sposób ciągły, dbając o bieżące oczyszczanie wody cyrkulującej w układzie. MagnaCleanse nie wymaga wymiany wkładów filtracyjnych, a jedynie okresowego, prostego oczyszczania elementu filtracyjnego.

4. Instalacje pracujące bez należytych zabezpieczeń wymagają okresowego czyszczenia chemicznego, które pozwala na przywrócenie sprawności układu c.o. Środki takie jak Adey MC3+ rozpuszczają twarde osady węglanu wapnia z rur, tlenki metali oraz nagar. W połączeniu z filtrem MagnaCleanse pozwala to na znaczną poprawę wymiany ciepła oraz oczyszczenie pracujących elementów instalacji. Adey MC3+ jest środkiem chemicznym przeznaczonym do czyszczenia instalacji c.o., który nie jest oparty na środkach kwaśnych, co pozwala na stosowanie go w praktycznie każdej instalacji bez ryzyka przyśpieszenia procesu korozji lub rozszczelnienia.

źródło i zdjęcie: watersystem

Firma powiązana:

Watersystem

Telefon 22 795 77 93, 22 773 23 80
www.watersystem.com.pl, ww.homespring.waw.pl

Watersystem