Aktualności

Eksploatacja - oczyszczalnia biologiczna

15.07.2014

Firma EKOPOL, producent oczyszczalni, zadbał o prostotę obsługi urządzeń, oraz o to aby konieczne przeglądy wypadały jak najrzadziej. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, iż ich eksploatacja nie jest w żaden sposób uciążliwa - nie wymagają codziennej uwagi użytkownika, gdyż są w pełni zautomatyzowane.

Oto kilka zasad eksploatacji:

 •     W pierwszym okresie użytkowania na powierzchni cieczy w oczyszczalni może pojawić się piana, która powstaje w efekcie inicjacji procesu tworzenia biofilmu na złożu biologicznym. Nie należy się tym martwić, gdyż nie wymaga to żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Z czasem (około 2 tygodni) piana samoczynnie zredukuje się, a oczyszczalnia zacznie pracować z pełną efektywnością.
 •     Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne opróżnianie pierwszej komory z osadu, wykonanie czego zalecamy raz w roku.
 •     Uwaga! Nie należy opróżniać komory reaktora biologicznego, gdyż grozi to utratą konstrukcji złoża i wiąże się z koniecznością naprawy nieobjętej gwarancją producenta.
 •     Raz w miesiącu można profilaktycznie stosować preparaty bakteryjne (np. BIOLATRIN, BIO7 itp.) w celu wzbogacenia układu o nowe szczepy bakterii i przyśpieszenia procesów rozkładu. Preparat taki dozuje się przez wsypanie proszku do miski ustępowej.
 •     Gratis! Klientom indywidualnym oferujemy nieodpłatnie roczny zapas preparatu bakteryjnego.
 •     Do urządzenia BIO-HYBRYDA nie należy dostarczać wód opadowych, tudzież elementów wykonanych z tworzyw sztucznych np. środków higieny osobistej, gdyż może to powodować zakłócenia w jego pracy.
 •     Uwaga! Przestrzegamy przed odprowadzaniem do systemu oczyszczalni skroplin z kondensacyjnego pieca c.o., gdyż mają one negatywny wpływ na działanie urządzenia.
 •     Wskazówka: objętość ocieku można w prosty sposób zminimalizować poprzez ocieplenie przewodu kominowego dziesięciocentymetrową warstwą waty szklanej (ogranicza to skraplanie się zanieczyszczonej pary wodnej na skutek różnicy temperatur). Na rynku dostępne są również urządzenia neutralizujące skropliny.
 •     Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji, oraz dostarczane wraz ze spływającym ściekiem zabezpiecza ją przed przemarznięciem w czasie silnych mrozów. Dotyczy to również tuneli rozsączających i innych form odprowadzania wody pościekowej (z wyjątkiem zraszaczy).
 •     Aby uzyskać i utrzymać maksymalną skuteczność procesu oczyszczania należy unikać wylewania do zlewu, toalety itp. dużych ilości bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy używanych do mycia i prania detergentów). Wynika to z faktu, iż substancje te mogą wykazywać znaczące działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne i tym samym wywierać negatywny wpływ na florę złoża biologicznego.
 •     Poprawnie działająca oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA unoszącym się zapachem powinna przypominać mokrą trawę na wiosennym rozlewisku.
 •     W trakcie pracy BIO-HYBRYDA emituje delikatny dźwięk będący wynikiem pracy dmuchawy. Dźwięk ten jest nieznaczny, aczkolwiek w przypadku osób wrażliwych na bodźce słuchowe zalecamy instalowanie oczyszczalni z dala od okien sypialni.

źródło i zdjęcia: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol