Aktualności

CLEARFOX® - oczyszczalnia ścieków ze znakiem CE

15.07.2014

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Clearfox jest idealnym proekologicznym rozwiązaniem problemu ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, letniskowych itp. Zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków pochodzących od 2 - 8 mieszkańców. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych do parametrów umożliwiających odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych i ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 ( Dz. U. nr 137 poz. 984).

Zasada działania

Oczyszczalnię stanowi dwukomorowy żelbetowy zbiornik o kubaturze całkowitej 7 m3 wyposażony w komplet instalacji technologicznych.

Oczyszczalnia odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. Nawet do dwóch tygodni oczyszczalnia może pracować w trybie oszczędnym bez dopływu ścieków.

rysunek techniczny oczyszczalni ścieków SBRBiologiczna oczyszczalnia Clearfox pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego, oraz technologię SBR czyli sekwencyjne reaktory, gdzie procesy oczyszczania zachodzą cyklicznie.

Proces pełnego biologicznego oczyszczania przebiega w dwóch wydzielonych strefach:

  • strefa beztlenowa (osadnik wstępny) o kubaturze ok. 4,9 m3, gdzie osadza się zawiesina mineralna i łatwoopadalna i przebiega beztlenowy rozkład substancji organicznej.
  • strefa sekwencyjnego bioreaktora osadu czynnego o kubaturze 1,8 m3

Do bioreaktora podczyszczone w strefie beztlenowej ścieki wprowadzone są przy pomocy podnośnika pneumatycznego (pompy mamutowej). W tej strefie znajdują się wolno pływające i immobilizowane zespoły (tzw. osad czynny) absorbujące zanieczyszczenia organiczne w procesie bioutleniania, nitryfikacji i kontrolowanej denitryfikacji.

Ścieki z mikroorganizmami poddawane są kolejno, napowietrzaniu, mieszaniu, przewietrzaniu, sedymentacji i po sklarowaniu czyste ścieki odprowadzane są do odbiornika.

Odbiornikiem w zależności od warunków lokalnych może być woda powierzchniowa (rzeka, ciek, rów melioracyjny) lub ziemi (grunt Inwestora)

źródło i zdjęcia: PROBUD

Firma powiązana:

Probud

Telefon 32 677 26 60
www.probud.pl
info@probud.pl

Probud