Aktualności

Aqualen opatentowany materiał sorpcyjny

14.07.2014

Aqualen to samodzielnie opracowany i opatentowany przez AQUAPHOR materiał sorpcyjny, którego unikalne właściwości umożliwiają jego zastosowanie praktycznie we wszystkich filtrach produkowanych przez AQUAPHOR.

Porównanie z tradycyjnym filtrem a z Aqualenem

Aqualen umożliwia:

  • szybkie usuwanie zanieczyszczeń
  • skuteczne usuwanie metali ciężkich z wody o dowolnym stopniu twardości
  • lepsze właściwości bakteriostatyczne
  • uniknięcie tzw. efektu kapilarnego – dzięki 100% filtracji całą powierzchnią wkładu

Głównym składnikiem tradycyjnych filtrów do wody jest aktywowany węgiel. Przechodząca przez filtr woda wydrąża wówczas między granulkami węgla kanał, wskutek czego woda nie jest oczyszczana całą powierzchnią wkładu. Część zanieczyszczeń poddawana jest filtracji mechanicznej (powierzchnia granulek węgla może być potraktowana jako struktura porowata), a część procesu filtracji następuje wskutek zachodzących we wkładzie reakcji chemicznych.

W filtrach AQUAPHOR najwyższej jakości granulat aktywowanego węgla tworzy środowisko sorpcyjne, w którym wyeliminowano możliwość wystąpienia efektu kapilarnego, tj. oczyszczona woda, przepływając przez filtr kontaktuje się z całą powierzchnią sorbentu, dzięki czemu osiągnięte zostało dogłębne oczyszczenie wody.

Taką „pełną” filtrację umożliwiają stosowane przez nas granulowane sorbenty, znacznie drobniejsze od granulek aktywowanego węgla, które znajdują się w tradycyjnych filtrach węglowych. Ponadto, swobodne przestrzenie pomiędzy granulkami wypełnione są jonowymiennym włóknem Aqualen.

W filtrach do wody za obniżanie nadmiernej twardości wody odpowiedzialna jest żywica jonowymienna. Zwykle występuje ona w postaci okrągłych polimerowych granulek. W zależności od swojego składu żywica może usuwać z wody niektóre zanieczyszczenia.

W filtrach AQUAPHOR żywica jonowymienna służy jedynie do obniżania nadmiernej twardości wody. Wszystkie pozostałe właściwości filtrujące przejął bowiem Aqualen, który technologicznie wyprzedza konwencjonalne żywice.

To jonowymienne włókno doskonale łączące się z aktywowanym węglem tworzy nierozerwalną hydrofilową matrycę filtrującą, obdarzoną właściwościami wielofunkcyjnego sorbentu – z jednej strony w krótkim czasie pochłania cząstki organiczne, chlor, produkty ropopochodne, pestycydy i fenole, a z drugiej niezawodnie wychwytuje jony metali ciężkich.

Wkłady filtrujące zawierające Aqualen adsorbują zanieczyszczenia znacznie szybciej dzięki rozbudowanej powierzchni filtracji.

Aqualen jest skuteczniejszy w wychwytywaniu z wody metali ciężkich. Wykazuje 800 razy większe powinowactwo w stosunku do jonów metali ciężkich niż do jonów wapnia i magnezu, dzięki czemu adsorbuje metale ciężkie bez względu na poziom twardości wody, podczas gdy większość dostępnych na rynku filtrów do wody nie posiada takich właściwości.

Ponadto, w Aqualenie występuje kilkadziesiąt razy więcej grup jonogennych niż w tej samej ilości żywicy jonowymiennej stosowanej w tradycyjnych filtrach.

Filtry z Aqualenem lepiej radzą sobie w walce z bakteriami. Dzięki opisanym powyżej właściwościom, możliwe jest wszczepienie we włókno srebra w bardziej aktywnej formie jonowej.

Pozwala to na znaczące zwiększenie efektywności bakteriostatycznej filtra przy jednoczesnym obniżaniu  zawartość  srebra w filtrach, zgodnie z obowiązującymi tendencjami na swiecie, zgodnie ze swiatowymi tendencjami etxc i obowiązującymi normami.

Filtry z Aqualenem posiadają właściwości, które pozwalają na uniknięcie efektu kapilarnego.

źródło i zdjęcia: AQUAPHOR

Firma powiązana:

Aquaphor Poland Sp. z o.o.

Telefon 22 870 24 32
www.aquaphor.pl
aquaphor@aquaphor.pl

Aquaphor Poland Sp. z o.o.