Aktualności

Sterownik MultiFun i czujnik żaru – nowy standard sterowania w kotłach SAS

07.07.2014

Największą bolączką użytkowników kotłów na paliwa stałe jest bardzo słaba jakość paliw dostępnych na rynku. Ponadto ich niejednorodność oznacza, że paliwo o tej samej nazwie nie daje gwarancji oczekiwanej jakości. Konsekwencją tego są problemy podczas eksploatacji kotłów na paliwa stałe.

Zasilanie kotłów paliwem o zmiennych właściwościach oznacza konieczność dokonywania nieustannych korekt nastaw parametrów spalania na regulatorach. Co najgorsze korekty te najczęściej muszą być dokonywane na zasadzie prób i błędów, aż znajdzie się nastawy odpowiadające danej partii paliwa.

Wychodząc temu naprzeciw firma ZMK SAS z firmą RECALART - producentem regulatorów, wdrożyła nowatorski system regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru.

Rozwiązanie to przeznaczone jest dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa - MULTI, SLIM, GRO-ECO. Cały proces spalania nadzorowany jest przez czujnik żaru i obsługiwany przez regulator MultiFun. .

Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i daje informację o zmianach stanu paleniska. Informacja ta jest przekazywana do regulatora. Umieszczenie czujnika w palenisku sprawia, że informacja jest natychmiastowa. Na podstawie zmian zmierzonej temperatury paleniska regulator dodatkowo wyposażony w algorytm PID automatycznie dobiera parametry procesu spalania tak, aby parametry zadane były utrzymywane automatycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich zmiany.

W praktyce oznacza to koniec problemów z ciągłym doglądaniem paleniska i dokonywaniem ręcznych korekt. W momencie kiedy w kotle pojawia się paliwo o innych parametrach spalania, regulator sam na podstawie informacji z czujnika żaru dobiera odpowiednie parametry spalania takie jak ilość dawki paliwa i moc nadmuchu.

Cechy wyróżniające sterownik MultiFun:firma ZMK SAS z firmą RECALART - producentem regulatorów, wdrożyła nowatorski system regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru

  • prosta obsługa urządzenia,
  • czytelne menu z wbudowanym system pomocy dla użytkownika,
  • sterowanie czujnikiem żaru zapewniającym automatyczny dobór parametrów spalania na podstawie odczytu temperatury w palenisku węglowych kotłów podajnikowych
  • współpraca z najnowszym systemem cyfrowych bezprzewodowych czujników i termostatów gwarantując komfort regulacji temperatury
  • bezpłatna samodzielna aktualizacja oprogramowania urządzenia,
  • możliwość analizy pracy całego systemu ogrzewania

źródło i zdjęcia: Sas

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS