Aktualności

Zrównoważone Budownictwo z RHEINZINK

08.04.2014

Celem zrównoważonego budownictwa jest przede wszystkim jakość życia – w najszerszym rozumieniu tego słowa. Zrównoważone budynki są ekonomiczne, przyjazne dla środowiska oraz zużywają mało energii podczas eksploatacji.

Cele zrównoważonego budownictwa

  • Naturalny, nie wymagający konserwacji materiał
  • Nie pozostawiająca zacieków na elewacji woda deszczowa
  • w 100% nadający się do recyklingu – bez utraty na jakości przy ponownym wykorzystaniu
  • 95% poziom recyklingu (recycling rate)
  • Niskie pierwotne zapotrzebowanie na energię
  • Produkt ekologiczny zgodnie z deklaracją opartą o DIN ISO 14025, Typ III
  • System Ekologicznego Zarządzania zgodnie z ISO 14001
  • Ochrona przed elektrosmogiem
  • Wyprodukowany w Niemczech zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej CSR (Corporate Social Responsibility)

Oferując wygodne i zdrowe warunki życia idealnie wpisują się w kulturowy i społeczny kontekst oraz środowisko naturalne. Właśnie dlatego zrównoważone budynki charakteryzują się ponadczasową wartością dla człowieka – w równym stopniu jako dla inwestora, właściciela i użytkownika.

Co sprawia, że RHEINZINK jest idealnym rozwiązaniem dla zrównoważonego budownictwa?

RHEINZINK z łatwością pozwala spełnić wymagania stawiane produktom przyszłości. Od ponad 40 lat nasz naturalny materiał, stosowany do pokryć dachowych, elewacji i systemów rynnowych łączy w sobie sumę wszystkich korzyści ekologicznych. Jego doskonała ocena cyklu życia jest wyczerpująco udokumentowana w deklaracji środowiskowej produktu zgodnie z ISO 14025, Typ III.

Realistyczny okres żywotności produktów RHEINZINK wynosi 80-120 lat (źródło: badanie przeprowadzone przez TNO, Breda, NL). Produkty RHEINZINK są nie tylko trwałe, ale nie wymagają konserwacji przez ich cały okres użytkowania. Atrakcyjna patyna uzyskiwana na blasze w procesie naturalnego patynowania nie tylko chroni materiał przez pokolenia, ale i wyrównuje wszelkie zadrapania powstałe w czasie eksploatacji. Dotyczy to zarówno powierzchni gołowalcowanych i wstępnie patynowanych blach RHEINZINK .

Mając najniższy współczynnik zużyciu energii podczas produkcji i, co za tym idzie, najniższy poziom emisji CO2 podczas produkcji, RHEINZINK jest wersją "lite" wśród metali budowlanych. Ten materiał może być poddany w 100% recyklingowi (w przeciwieństwie do malowanych blach lub innych materiałów kompozytowych) oraz może być natychmiast ponownie wykorzystywany bez dalszego przetwarzania czy zabezpieczania.

Decydowanie się na RHEINZINK jest w interesie przyszłych pokoleń - nie tylko dlatego, że zużycie energii do recyklingu wynosi tylko około 5% pierwotnej zawartości energii, lecz także dlatego, że ze złomu można obecnie odzyskać aż 60% ceny za wysokiej jakości cynk jako surowca. Dalsze zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla podstawowych materiałów jest możliwy dzięki wysokiej stopy recyklingu wynosząca dla RHEINZINK ponad 95% (recycling rate).

Złom powstały podczas produkcji w fabryce RHEINZINK jest ponownie przetapiamy bez konieczności jego wstępnej obróbki. Trwała wartość: żywotność sięgająca kilka pokoleń stawia materiał RHEINZINK, jako ten, który wyznacza standardy.

Więcej szczegółów na temat zrównoważonych właściwości materiału RHEINZINK można znaleźć na stronach naszych Partnerów lub pod tel. +48 22 789 91 91

źródło i zdjęcie: RHEINZINK