Aktualności

Grupa Paradyż z tytułem "Filar Polskiej Gospodarki" już po raz czwarty

26.05.2014

Grupa Paradyż po raz kolejny otrzymała tytuł "Filar Polskiej Gospodarki" i zajęła pierwsze miejsce w województwie łódzkim w IX edycji rankingu przygotowanego przez redakcję dziennika "Puls Biznesu" i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia. Laureaci plebiscytu to przede wszystkim firmy wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz mające pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że Grupę Paradyż docenili przedstawiciele władz samorządowych z województwa łódzkiego - prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie powiatów.

Firma została uznana za lidera w województwie, na co wpływ miały m.in. zrealizowane przez Grupę Paradyż projekty. Spółka od 2000 roku przeznaczyła ponad 500 mln zł na inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co przyczyniło się również do powstania nowych miejsc pracy.

Aktualnie cała Grupa Paradyż zatrudnia ponad 1700 osób. Plany zakładają przeznaczenie przez firmę kolejnych 60 mln zł na rozpoczętą już budowę centrum handlowo-logistycznego "Paradyż Logistics and Trade".

Dodatkowo Grupa Paradyż od lat wspiera inicjatywy kulturalne, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych, charytatywnych i społecznych w regionie.

Cieszy nas, że realizowane przez Grupę Paradyż projekty oraz znaczące inwestycje w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są doceniane i wskazywane jako siła napędowa rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

Wiemy, jakie korzyści niesie ze sobą partnerstwo lokalne i efektywna współpraca na poziomie gminy, miasta czy powiatu. To motywuje nas do wytężonej pracy i podejmowania nowych wyzwań - mówi Łukasz Kardas, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż.

Uroczysta gala wręczenia tytułów Filary Polskiej Gospodarki odbyła się 23 maja 2014 r. w Warszawie. Nagrodę dla Grupy Paradyż odebrał Łukasz Kardas, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż.

źródło: Grupa Paradyż

Firma powiązana:

Ceramika Paradyż

Telefon 44 736 41 00, bezpłatna infolinia 800 55 66 77
www.paradyz.com, www.myway-paradyz.com

Ceramika Paradyż