Aktualności

Misja firmy Lhoist Polska

16.05.2014

Lhoist Polska produkuje i dostarcza klientom produkty wapiennicze spełniające ich potrzeby i oczekiwania. W oparciu o wieloletnie doświadczenia i tradycje, ciągłe unowocześnianie infrastruktury i technologii, a także wykorzystując wzory i najlepsze praktyki Grupy Lhoist - wiodącego światowego producenta wyrobów wapienniczych - dokłada wszelkich starań, aby klienci byli w pełni usatysfakcjonowani.

Działalność produkcyjna i handlowa, we wszystkich swoich aspektach, prowadzona jest w sposób racjonalny, bezpieczny dla pracowników, otoczenia i środowiska, z przestrzeganiem zasad prawnych i etycznych.

Jednakowa, spójna polityka jakości jest realizowana we wszystkich przedsiębiorstwach Grupy Lhoist w Polsce. Uzyskany w ten sposób efekt synergii pomaga jeszcze lepiej i skuteczniej spełniać wymagania klientów oraz optymalizować procesy produkcyjne.

Aby w sposób ciągły i wymierny doskonalić naszą działalność postawiliśmy przed sobą następujące cele, do których dążymy:

  •     Poznawanie i zrozumienie potrzeb klienta,
  •     Produkowanie i terminowe dostarczenie produktów i usług zgodnie z ustalonymi z klientem warunkami,
  •     Zapewnienie skutecznej kontroli jakości produkcji,
  •     Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych,
  •     Prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska,
  •     Ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników,
  •     Podnoszenie efektywności działalności przedsiębiorstwa.

źródło: Lhoist Polska

Misja firmy Lhoist Polska

Firma powiązana:

Lhoist

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist
Zobacz produkty: