Aktualności

Trzuskawica dba o ochronę środowiska

16.05.2014

Trzuskawica S.A. ze szczególną troską i starannością spełnia obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska naturalnego. Ciągłe doskonalenie procesów i działań zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, ale również poszanowanie środowiska naturalnego. Poziom emisji pyłów i gazów jest kontrolowany przez ciągły monitoring. Analiza tych pomiarów wskazuje, że wpływ zakładów na środowisko poprzez emisje gazowe i pyłowe jest zredukowany do minimum i nie stanowi zagrożenia dla przyrody.

Trzuskawica S.A. swoją działalność produkcyjną opiera na zachowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów ze społecznością lokalną. Organizuje konferencje poświęcone problematyce ochrony środowiska, dni otwarte. Pomaga studentom i uczniom w pisaniu prac dyplomowych o tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska. Umożliwia odbywanie praktyk studenckich i staży w swoich zakładach oraz funduje stypendia.

źródło: Trzuskawica S.A.

Trzuskawica dba o ochronę środowiska

Firma powiązana:

TRZUSKAWICA S.A.

Telefon 41 34 69 130
www.trzuskawica.pl

TRZUSKAWICA S.A.
Zobacz produkty: