Aktualności

Pompy EBARA zgodne z Dyrektywą ErP 2009/125/WE

10.04.2014

W lipcu 2005 roku Komisja Europejska wydała Dyrektywę ErP 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Takie produkty mają duży udział w zużywaniu zasobów naturalnych i energii we Wspólnocie. Wywierają one również innego rodzaju poważny wpływ na środowisko. Od wielu lat Komisja Europejska prowadzi badania mające na celu określenie minimalnych poziomów sprawności obowiązujących niektóre grupy produktów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

Do grupy takich produktów należą również silniki elektryczne i pompy cyrkulacyjne z mokrym wirnikiem. Od 1 stycznia 2013 roku takie wytyczne są również stosowane dla pomp do czystej wody. Nieobjęte początkowo tymi przepisami pompy zostały jednak włączone do grupy produktów ze względu na ich sprawność energetyczną, którą uznano za jeden z najważniejszych czynników w sektorach gospodarstwa domowego i handlowego.

Dokumentem wykonawczym do dyrektywy ErP jest Rozporządzenie 547/2012 (Partia 11) wprowadzające wskaźnik MEI dla następujących kategorii pomp:

  • Pompy do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym (ESOB)
  • Monoblokowe pompy do wody z wlotem osiowym (ESCC)
  • Pionowe wielostopniowe pompy do wody (MS-V)
  • Wielostopniowe Głębinowe pompy do wody (MSS) 4” i 6”
  • Monoblokowe pompy do wody z wlotem osiowym in-line (ESCCi)

Rozporządzenie ma na celu rozpowszechnienie pomp z napędem silnikowym, których poziom sprawności odpowiada wartość obliczonej i wskazanej końcowemu użytkownikowi za pomocą wskaźnika MEI = Minimum Efficiency Index; oznacza to, że wskaźnik MEI stanowi minimalną granicę, poniżej której wszystkie niezgodne produkty zostaną wycofane z rynku. Rozporządzenie wchodzi w życie według następującego harmonogramu:

  • od dnia 1 stycznia 2013 r. MEI ≥ 0,1
  • od dnia 1 stycznia 2015 r. MEI ≥ 0,4

Wskaźnik MEI jest jednym z parametrów, które muszą być spełnione w celu umieszczenia oznakowania CE na produkcie. Pompy niespełniające wymaganych wartości nie mają prawa do legalnego wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej.

źródło i zdjęcia: Ebara

 

 

Firma powiązana:

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.

Telefon 22 390 99 20, 22 390 99 24
www.ebara.com.pl
ebara@ebara.com.pl, serwis@ebara.com.pl

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.