Aktualności

Popiół z Elektrociepłowni Siekierki będzie wykorzystywany przez Lafarge

12.05.2014

Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem zagospodarowania około 190 tysięcy ton powstających rocznie popiołów lotnych - odpadów zwanych ubocznymi produktami spalania (UPS).

PGNiG TERMIKA i Lafarge Cement podpisały 9 maja 2014 roku umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia - budowy i eksploatacji separatora popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki, należącej do PGNiG TERMIKA.

Dzięki realizacji inwestycji popioły będą poddawane procesowi separacji, w wyniku którego powstaną produkty wyższej jakości: popiół HiCarbon, charakteryzujący wysoką zawartością części palnych oraz popiół o niskiej zawartości części palnych atrakcyjny dla branży budowlanej. Popiół HiCarbon będzie ponownie wykorzystywany do produkcji energii w Elektrociepłowni Siekierki, natomiast popiół o niskiej zawartości części palnych sprzedawany do Lafarge Cement.

Podmiotem realizującym inwestycję będzie nowoutworzona spółka - Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. („ZSPS”). ZSPS będzie wspólnym przedsięwzięciem PGNiG TERMIKA SA oraz Lafarge Cement SA, w którym większościowym udziałowcem będzie PGNiG TERMIKA SA (70%), a mniejszościowym - Lafarge Cement SA (30%). W dniu 20.02.2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację przyszłych udziałowców. ZSPS będzie świadczyła usługi separacji popiołów lotnych dostarczanych przez PGNiG TERMIKA.

Docelowo instalacja separacji wraz z długoterminową umową na odbiór popiołów pozwoli na zakończenie wykorzystywania przez PGNiG TERMIKA składowiska Zawady jako tymczasowego magazynu popiołów i uwolnienia tego terenu - mówi Andrzej Gajewski, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

Cieszymy się, że razem z PGNiG Termika,  Lafarge wprowadza na polski rynek kolejną porcję innowacyjnych rozwiązań. Ten projekt ma kilka wymiarów. To przede wszystkim przełomowa technologia, dzięki której jesteśmy w stanie uzdatnić odpady do ponownego użycia w elektrociepłowni. W tym procesie uzyskujemy również wysokiej jakości produkt, który nada betonowi Lafarge wytwarzanemu w Warszawie najwyższą jakość. Ten projekt to także potwierdzenie ciągłego wdrażania naszej strategii zrównoważonego rozwoju, dbałości o środowisko naturalnego i jego zasoby - mówi Bruno Roux, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Lafarge w Polsce.

Zgodnie z założeniami, projekt będzie realizowany w formule Project Finance celem minimalizacji koniecznego zaangażowania kapitałowego po stronie partnerów.

źródło: Lafarge

Popiół z Elektrociepłowni Siekierki będzie wykorzystywany przez Lafarge

Firma powiązana:

Lafarge Kruszywa i Beton

Telefon 22 324 60 00
www.lafarge.pl, www.solidnydom.lafarge.pl

Lafarge Kruszywa i Beton
Zobacz produkty: