Aktualności

Aktualna instrukcja do pobrania „RHEINZINK- System elewacji w łuskę”

29.04.2014

W niniejszej dokumentacji opisano zastosowanie systemu fasadowego z blachy tytan-cynk RHEINZINK w technologii łuski wraz z niezbędnymi obróbkami i detalami przyłączy. Treść tej dokumentacji to poglądowa podstawa do fachowego planowania oraz technicznego zastosowania klasycznych rozwiązań łuskowych w technologii elewacji wentylowanych. Przedstawione rysunki i szkice opisują możliwe do wykonania detale i rozwiązania.

Łuski kwadratowe i prostokątne tworzą grupę dużych łusek RHEINZINK. Forma poszczególnych elementów pozwala stosować ten rodzaj łuski nawet przy skomplikowanych geometrycznie bryłach. Z uwagi na swoje wymiary duża łuska RHEINZINK znajduje swoje zastosowanie na elewacjach wielkopowierzchniowych. Duże łuski RHEINZINK dają architektowi bardzo duże pole do popisu - można ją układać w różnych płaszczyznach zarówno w pionie, jak i w poziomie, a płynne przesunięcie zakładu łuski daje niemalże nieograniczone możliwości twórcze.

Niniejsza dokumentacja odpowiada aktualnemu poziomowi wiedzy i ogólnie uznawanym zasadom techniki. Zwracamy Państwa szczególną uwagę, że prezentowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania i sposoby łączenia nie zawsze mogą znaleźć odzwierciedlenie w Państwa projekcie lub ich wykonanie będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Należy każdorazowo sprawdzać prezentowane przez nas rysunki i rozwiązania uwzględniając przy tym panujące lokalnie warunki pogodowe oraz fizykę budowli. Stosowanie się do przedstawionych propozycji i przykładów nie zwalnia Państwa z odpowiedzialności za czyny i działania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w Państwa regionie lub biurem RHEINZINK. Wszelkie informacje kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rheinzink.pl w zakładce Serwis. Ponadto na ostatnich stronach broszury przygotowaliśmy mapę Doradców Technicznych RHEINZINK i ich regionów działania.

♦ Skontaktuj się z doradcą

Pobierz broszurę w PDF (na dole strony)

Wyślij projekt do wyceny

Bezpłatny serwis na budowie

źródło i zdjęcie: RHEINZINK