Aktualności

Dach zielony z BOTAMENT

17.04.2014

Dach zielony stanowi szczególną odmianę tarasu nadziemnego tj. stropodachu nad częścią budynku, który został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, że mieszkańcy mogą na nim przebywać.

Dach zielony

Dach zielony z BOTAMENTPrzestrzeń dachu zielonego łączy w sobie nie tylko walory użytkowe i dekoracyjne, ale pozwala również na lepsze zagospodarowanie terenu oraz zachowuje naturalny wygląd obszarów wykorzystanych pod zabudowę.

Wykonanie pokrycia dachu w formie dachu zielonego posiada również niebagatelne aspekty techniczno-ekonomiczne: stanowi on dodatkową barierę termiczną i akustyczną, korzystnie wpływa na mikroklimat pomieszczeń, wchłania kurz, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, jak również zabezpiecza niżej położone warstwy przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych (wydłużając tym samym ich trwałość).

Przy szeregu jego zalet, prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie dachu zielonego jest zadaniem wymagającym, przy którym konieczna jest ścisła współpraca projektanta, dekarza, ogrodnika, jak również doradcy technicznego producenta materiałów składających się na system.

Warstwy dachu zielonego

Warstwa hydroizolacyjna powinna cechować się przede wszystkim wodoodpornością, odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, wysoką odpornością na działanie kwasów humusowych oraz innych związków występujących w warstwie wegetacyjnej, jak również na środki chemiczne, nawozy, grzyby oraz pleśnie.

Musi być również odporna na przerastanie korzeni, lub zabezpieczona przed uszkodzeniem przez korzenie.
W tym celu zalecamy zastosowanie bitumicznej izolacji samoprzylepnej BOTAMENT KSK.

W celu wykonania warstwy paroizolacyjnej proponujemy bitumiczną powłokę grubowarstwową BOTAMENT BM 92 Schnell. Produkt ten cechuje się nie tylko wysoką odpornością chemiczną, ale, dzięki
możliwości nanoszenia natryskowego, możliwe jest wykonanie w ciągu jednego dnia bezszwowej
powłoki o powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych.

Termoizolacja stosowana w układzie dachu zielonego musi być odporna na obciążenia mechaniczne oraz na zwilgocenie. Dlatego też zalecane jest stosowanie twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

Zadaniem warstwy drenażowej jest odprowadzenie wody, ale również akumulacja wilgoci niezbędnej do wegetacji roślin. Stanowi ona po nadto miejsce do penetracji korzeni.

Powszechnie stosowanym rozwiąza niem jest warstwa żwiru rzecznego o uziarnieniu 8/32 mm. Grubość warstwy drenażowej przyjmuje się na podstawie planowanego rodzaju zazielenia, może być jednak zredukowana dzięki dodatkowemu zastosowaniu płyty ochronnej i drenażowej.

Warstwa wegetacyjna (humus) musi zapewnić warunki do wzrostu roślinności.

Warstwę filtracyjną stosuje się pomiędzy warstwami wegetacyjną i drenującą i stanowi ona filtr zapobiegający zjawisku wypłukiwania drobnych cząstek z warstwy wegetacyjnej oraz zamulaniu warstwy drenującej.

źródło: BOTAMENT

Firma powiązana:

Botament Systembaustoffe

Telefon 61 286 45 20, -33
botament.com/pl.html
info@botament.pl

Botament Systembaustoffe