Aktualności

PROFI GRUNT - przeznaczony do wgłębnego gruntowania chłonnych podłoży

10.04.2014

Przed przystąpieniem do malowania ścian należy je oczyścić i zagruntować. To powoduje lepszą przyczepność, mniejszą chłonność, większą wydajność farby nawierzchniowej oraz lepsze krycie starego koloru. To niektóre zalety gruntowania ścian.

PROFI GRUNT - przeznaczony jest do wgłębnego gruntowania chłonnych mineralnych podłoży a w szczególności cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, kartonowo-gipsowych i innych.

Parametry użytkowe:

 •     wnika w głąb podłoża,
 •     wzmacnia podłoże,
 •     poprawia przyczepność wykooczeń dekoracyjno- ochronnych do podłoża,
 •     dobra przyczepność do podłoża,
 •     zmniejsza chłonność podłoża,
 •     redukcja powstania przebarwień,
 •     odporny na podłoża alkaliczne
 •     przyjazny dla otoczenia i środowiska.

Charakterystyka wyrobu:

Niskolepka ciecz będąca roztworem dyspersji wodnej drobnocząsteczkowego kopolimeru akrylowego z niewielkim dodatkiem środków uszlachetniających.

SPOSÓB STOSOWANIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

 •     Podłoże winno być suche, równe i odpylone, wolne od zatłuszczeń i widocznej korozji biologicznej.
 •     Nierówności i uszkodzenia podłoża naprawić zaprawą klejową lub standardową zaprawą tynkarską.

MALOWANIE:

 •     Produkt przed użyciem wymieszać.
 •     Nakładać w temperaturze otoczenia ale nie niższej niż 5°C.
 •     Podłoża słabo związane zaleca się gruntować dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po min 2 godzinach od nałożenia pierwszej.
 •     Całkowity czas schnięcia i sezonowania przed nakładaniem to 24 godz.
 •     Sprzęt malarski po zakooczonych pracach umyć wodą.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 •     Produkt wrażliwy na niskie temperatury.
 •     Przechowywać w temperaturze od 5 do 30 °C w miejscach nienasłonecznionych.
 •     Okres gwarancji 12 miesiący od daty produkcji
 •     Produkt niepalny i nie zaliczony do preparatów niebezpiecznych.
 •     Opakowania: 1l, 5l, 10l.
 •     Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.


źródło i zdjęcie: PLASTOCHEM