Aktualności

Dobre praktyki NSG Group wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

04.04.2014

Trzy projekty, realizowane przez spółki NSG Group w Polsce, zostały wyróżnione w najnowszym raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2013". Rozwiązania organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach Pilkington Automotive Poland, "Dzień Bezpieczeństwa w NSG Group" oraz kampania edukacyjna na rzecz energooszczędnego budownictwa, prowadzona przez Pilkington Polska, zostały uznane wzorcowymi przykładami działań społecznie odpowiedzialnych.

1 kwietnia 2014 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało dwunastą edycję raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki", prezentującego najlepsze przykłady działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników, najbliższego otoczenia społecznego i środowiska naturalnego, w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR).

W tegorocznej publikacji wyróżniono trzy projekty realizowane przez NSG Group – producenta szkła marki Pilkington dla budownictwa i motoryzacji, właściciela spółek NSG Group w Polsce. Praktyki "Bezpieczeństwo pieszych w zakładzie produkcyjnym Pilkington Automotive Poland - bramki grawitacyjne", "Dzień bezpieczeństwa w NSG Group", a także "Kampania edukacyjna na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa" prowadzona przez Pilkington Polska, zostały zaprezentowane jako dobre praktyki w zakresie społecznie odpowiedzialnych działań, realizowanych na polskim rynku.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Raport "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2013" przedstawia projekty zrealizowane lub kontynuowane w minionym roku, pogrupowane zgodnie z obszarami normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej oraz praktyki pracownicze.

W tej ostatniej kategorii wyróżniono dwa programy na rzecz bezpieczeństwa poprawy warunków pracy realizowane przez spółki NSG Group w Polsce. Wdrożony w zakładach Pilkington Automotive Poland w Chmielowie i Sandomierzu projekt bramek grawitacyjnych, zapewniających 100% separacji dróg pieszych od dróg dla wózków widłowych, został przedstawiony jako przykład innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających przed wypadkiem.

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy to jeden z priorytetów działalności całej NSG Group powiedział Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland. Dzięki raportom Forum Odpowiedzialnego Biznesu nasze projekty mogą stać się przykładem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw, przynosząc wymierne korzyści w zakresie poprawy warunków pracy nie tylko w naszych zakładach, ale również w szeroko pojętej branży.

W tegorocznym raporcie FOB wyróżniono także długofalowy program "Dzień bezpieczeństwa w NSG Group", mający na celu pogłębianie wiedzy pracowników spółek i zakładów NSG Group na temat bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy. Projekt ma wymiar globalny, bowiem są w niego zaangażowani pracownicy wszystkich spółek NSG Group na świecie, mieszkańcy najbliższego otoczenia zakładów, a także lokalne instytucje i szkoły.

Edukacja i dialog z uczestnikami rynku

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny wyróżniło "Kampanię edukacyjną na rzecz zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa" prowadzoną przez Pilkington Polska. Celem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa i wszystkich uczestników rynku budowlanego na temat sposobów osiągania wysokich standardów w aspekcie oszczędności energetycznych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i produktów szklanych.

Jako uczestnik międzynarodowych inicjatyw, takich jak Renovate Europe, czy prężnie działającego Stowarzyszenia Glass for Europe, widzimy potrzebę długofalowych działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej w branży budowlanej – mówi Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w NSG Group. W Polsce od kilku lat realizujemy projekty pokazujące w jaki sposób optymalnie wykorzystywać dostępne technologie szklane, w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania budynków. Organizujemy warsztaty dla architektów, tworzymy i przekazujemy materiały edukacyjne mediom, uczestniczymy w spotkaniach i dyskusjach branżowych.

Pilkington Polska jest także jednym z inicjatorów kampanii społecznej "Energooszczędność w moim domu", w ramach której przedstawiciele branży budownictwa zrównoważonego informują o korzyściach wynikających ze stosowania technologii i systemów zmniejszających zużycie energii w domach i mieszkaniach. Również ta kampania została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tegorocznym raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2013" przedstawiono łącznie ponad 400 przykładów działań CSR-owych i 155 praktyk długoletnich. Oficjalna premiera publikacji miała miejsce podczas 5. Targów CSR, 1 kwietnia 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Źródło i zdjęcie: Pilkington

Firma powiązana:

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Telefon 22 548 75 00
www.pilkington.pl

Pilkington IGP Sp. z o.o.