Aktualności

CEMEX o społecznej odpowiedzialności biznesu na Stadionie Narodowym

31.03.2014

CEMEX Polska jako jedyna firma z branży budowlanej zaprezentuje się na Targach CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem Ministerstw: Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska.

Zwiedzający, na stoisku CEMEX, będą mogli porozmawiać z jej ekspertami, wymienić się doświadczeniami oraz dowiedzieć się, jak rozumiana jest odpowiedzialność biznesu w branży budowlanej. Na stoisku firma zaprezentuje swoje dotychczasowe oraz planowane projekty ekologiczne, wolontariat pracowniczy oraz programy zaangażowania społecznego. Będzie to też znakomite miejsce do porozmawiania o możliwych formach współpracy z CEMEX w ramach działań pro-społecznych.

Targi stanowią doskonałą okazję do włączenia się w nurt dyskusji na temat współczesnego języka biznesu w relacjach z konsumentami, odpowiedzialnych wyborach przed jakimi stoją konsumenci, budowaniu relacji pomiędzy środowiskiem biznesowym, a lokalną społecznością oraz wizji zrównoważonych miast przyszłości. Zagadnienia te podjęte zostaną w ramach paneli dyskusyjnych.

Organizowane 1. kwietnia na Stadionie Narodowym Targi CSR, rozpoczną się o godzinie 10:00 i zgromadzą 62 wystawców. W otwarciu uczestniczyć będzie wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas targów odbędzie się ogłoszenie wyników Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre Praktyki” oraz ogłoszenie wyników konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”.

W 2013 roku „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska” został uznany przez Jury konkursu Raporty Społeczne oraz środowisko dziennikarskie za najlepiej sporządzony raport roku otrzymując Nagrodę główną i Nagrodę dziennikarzy. Raport CEMEX został wybrany z pośród 32 raportów zgłoszonych do VII edycji konkursu. Po raz pierwszy zarówno Jury konkursu głównego jak i Jury dziennikarskie zgodnie uznało Raport społeczny tej samej firmy jako najlepszy.

Integralną częścią strategii biznesowej CEMEX Polska jest strategia zrównoważonego rozwoju. Realizując cele gospodarcze CEMEX Polska pamięta, że rozwojowi ekonomicznemu musi towarzyszyć dbałość o środowisko naturalne oraz o pracowników i społeczności, w których działa. W swojej działalności firma poświęca dużo uwagi zarządzaniu wpływem na otoczenie, między innymi na ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na wspieraniu inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.  

źródło i zdjęcie: CEMEX

CEMEX o społecznej odpowiedzialności biznesu na Stadionie Narodowym

Firma powiązana:

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Telefon 22 571 41 00, 800 700 077 (infolinia)
www.cemex.pl, www.cx-chemia.pl
cemexpolska@cemex.com

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zobacz produkty: