Aktualności

Marka Pilkington obecna podczas pierwszego Turnieju Szachowego o "Szachy Królowej Jadwigi"

25.03.2014

Ponad 120 osób wzięło udział w pierwszym Turnieju Szachowym o "Szachy Królowej Jadwigi", który odbył się 23 marca 2014 r. w sandomierskim Zamku Kazimierzowskim. Rywalizowali ze sobą uczestnicy w każdym wieku, od przedszkolaków do seniorów, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym czeki ufundowane przez Spółki NSG Group, działające pod marką Pilkington w Sandomierzu.


Pierwszy Turniej Szachowy o "Szachy Królowej Jadwigi", w którym udział mogli wziąć wszyscy chętni z Sandomierza i całego regionu, rozegrany został w niedzielę 23 marca 2014 r. w zabytkowych salach Zamku Kazimierzowskiego. Do udziału w imprezie zgłosiło się ponad sto dwadzieścia osób, od początkujących do najbardziej zaawansowanych, mistrzowie i arcymistrzowie dyscypliny szachowej. Turniej, zorganizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Okręgowe, Tarnobrzeski Klub Szachowy i Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, jest kontynuacją wcześniejszych imprez szachowych, które odbywały się w Sandomierzu od wielu lat.

Jego idea nawiązuje do odnalezionego w 1962 roku kompletu figur szachowych z XII wieku, w które − jak głosi legenda − grała sama Królowa Jadwiga. W organizację wydarzenia zaangażował się koncern NSG Group, właściciel Spółek z siedzibą w Sandomierzu, produkujących szkło marki Pilkington dla budownictwa i motoryzacji. Wszystkie trzy spółki: Pilkington Polska, Pilkington Automotive Poland i Pilkington IGP ufundowały nagrody dla najlepszych uczestników turnieju.

Wspieranie rozwoju mieszkańców najbliższego otoczenia naszych zakładów, zwłaszcza tych najmłodszych, działania promujące sport, nawiązujące do kultury i tradycji lokalnej społeczności, są integralnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez spółki NSG Group − powiedział Jerzy Baran, dyrektor operacyjny Pilkington Polska, który wręczał zwycięskie czeki laureatom niedzielnego turnieju. Mamy nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie i nagrody ufundowane dla zwycięzców przyniosą wiele radości, promując wśród mieszkańców tę mądrą dyscyplinę sportową oraz miasto Sandomierz w regionie i całym kraju.

Turniej o "Szachy Królowej Jadwigi" rozegrany został w 9 rundach system szwajcarskim. Uczestnicy rywalizowali w czterech grupach wiekowych, z których jedna obejmowała najmłodszych graczy – przedszkolaków. Najlepsi byli: Damian Lewtak z Czarnej, Michał Choina z Ostrowca Świętokrzyskiego, Maryan Kyrychenko ze Lwowa, Przemysław Golik z Nowej Sarzyny. Dodatkowe nagrody otrzymali m.in. najstarszy i najmłodszy uczestnik, kobieta z najlepszym rezultatem, najlepszy zawodnik z Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego, a także najlepszy zawodnik i zawodniczka z Sandomierza. Zwycięzcy w grupie seniorów wręczono specjalną nagrodę – szklany komplet figur szachowych, ufundowany przez NSG Group.

Zorganizowany w wyjątkowej zamkowej scenerii turniej to wyjątkowe wydarzenie dla Sandomierza, łączące możliwość sportowej rywalizacji, podkreślającym wieloletnią obecność tej dyscypliny w lokalnej kulturze i nawiązujące do tradycji rycerskich miasta. Organizatorzy zapowiadają jego coroczną kontynuację i stałe wpisanie turnieju w kalendarz ważnych imprez miasta i regionu.

źródło i zdjęcie: Pilkington

Firma powiązana:

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Telefon 22 548 75 00
www.pilkington.pl

Pilkington IGP Sp. z o.o.