Aktualności

Aż 132 pompy Wilo pracują w kompleksie biurowo-handlowym Plac Unii

19.02.2014

Oddany do użytku w październiku 2013 roku kompleks biurowo-handlowy firmy Liebrecht & Wood oraz BBI Development NFI, jest jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji, jaka powstała w ostatnim czasie w Warszawie. Obiekt zlokalizowany przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie został wyposażony w pełną paletę produktów Wilo, począwszy od węzła cieplnego, przez instalację chłodu, zestawy hydroforowe do wody użytkowej i instalacji hydrantowej, aż po agregaty do odprowadzania ścieków i wody zanieczyszczonej.

132 pompy Wilo pracują w kompleksie biurowo-handlowym Plac UniiBudynek o wysokości 90 m podzielony został na dwie strefy wysokościowe. Pierwsza 7-io oraz druga 22-u kondygnacyjna. Dodatkowo posiada 4 kondygnacje podziemne.

Ze względu na wysokość budynku oraz wymagania automatyki, warto w tym miejscu szerzej opisać instalację wodociągową, która podzielona została na dwie strefy ciśnieniowe: I strefa do 11 pietra i II strefa od 11 do 22 piętra. W związku ze specyfiką instalacji budynku biurowo-handlowego, charakteryzującego się dużą nierównomiernością rozbiorów wody, dla zapewnienia odpowiedniej i energooszczędnej pracy instalacji wody użytkowej, zaprojektowane zostały zestawy hydroforowe, wyposażone we własny układ automatycznego sterowania z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości.

Instalacja wody użytkowej wyposażona została w dwa zestawy hydroforowe, każdy z nich zbudowany na bazie 3 pionowych pomp wirowych, z których dwie pierwsze realizują wymagany przepływ wynoszący 6 l/s a trzecia, dodatkowa pompa stanowi czynną rezerwę gwarantującą bezpieczeństwo pracy w przypadku awarii pomp obciążenia podstawowego. Dla I strefy ciśnieniowej do zapotrzebowania na wodę użytkową, zaproponowany został zestaw hydroforowy Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 806/VR gwarantujący ciśnienie na wyjściu 7,5 bar przy wymaganym przepływie 6 l/s. Dla II – strefy budynku, gdzie wymagana wydajność wyniosła 3 l/s, dobrany został zestaw hydroforowy Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 410/VR zapewniający ciśnienie wypływu rzędu 10,5 bar.

Z uwagi na wysokość obiektu również instalacja hydrantowa podzielona została na dwie strefy ciśnieniowe. Każdy z zestawów ma za zadanie zapewnienie wymaganej wydajności 10 l/s, niezbędnej do jednoczesnej pracy min. 2 hydrantów DN50 . Dla pierwszej strefy dobrany został zestaw Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1607-6/VR gwarantujący po stronie tłocznej ciśnienie wynoszące 9 bar. Wymagana wysokość podnoszenia dla zestawu II strefy ciśnieniowej wyniosła 150 m słupa wody. W tym celu konieczne było przygotowania zestawu hydroforowego Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1608/VR, zbudowanego z 3 pomp po 15 kW każda, w wersji specjalnej z kolektorami, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem ciśnieniowym przygotowanym na ciśnienie PN25.

Oba zestawy hydroforowe zbudowane zostały na pionowych pompach wirowych z nabudowanym falownikiem dla zapewnienia płynnej regulacji prędkości obrotowej oraz nadrzędnym regulatorem ciśnienia. Urządzenia te zostały dodatkowo wyposażone w moduły komunikacyjne, pozwalające na monitorowanie pracy zestawu za pośrednictwem interfejsu LONWork.

W celu zaopatrzenia w ciepło oraz chłód firma Wilo zaoferowała pompy obiegowe do węzła cieplnego, zlokalizowanego w budynku, jak również do central wentylacyjnych. W sumie instalacja HVAC wyposażona została w 95 sztuk pomp obiegowych, począwszy od małych, bezdławnicowych pomp typu TOP-S 30/4, aż do dużych 30 kW pomp dławnicowych typu Wilo-CronoLine-IL 150.

Podsumowując, w budynku Plac Unii, zlokalizowanym przy ulicy Puławskiej 2 w Warszawie zamontowane zostały 132 sztuki urządzeń pompowych Wilo, spełniających wysokie wymagania inwestora oraz specyfikę instalacji wysokociśnieniowego budynku biurowego.

Dzięki kompleksowemu podejściu do inwestycji od fazy projektowej do fazy wykonawczej, Plac Unii otrzymał certyfikat BREEAM z oceną „bardzo dobry”.

źródło i zdjęcia: Wilo

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska