Aktualności

Cicha i bezpieczna praca zestawów hydroforowych Wilo w SM „Winogrady” na osiedlu „Wichrowe Wzgórze” w Poznaniu.

19.02.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady"  w 2009 roku przystąpiła do modernizacji instalacji wodociągowej na osiedlu „Wichrowe Wzgórze”, wynikiem czego było usunięcie lokalnych hydroforni i zastąpienie ich indywidualnymi pompowniami w budynkach. Głównym założeniem projektu było zmniejszenie ilości prac konserwacyjnych oraz skutków ewentualnych awarii.

Przed przystąpieniem do modernizacji, 4 osiedlowe hydrofornie zaopatrywały w wodę 15 wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Każdy z budynków podzielony jest na dwie strefy ciśnieniowe. Zaopatrzenie w wodę dla I strefy ciśnieniowej realizowane było przez ciśnienie gwarantowane z miejskiej sieci wodociągowej, które w Poznaniu wynosi 2-5 bar, pozwalając na dostarczenie wody na wysokość 4-tej kondygnacji. Natomiast, w celu zaopatrzenia w wodę II-strefy ciśnieniowej, sięgającej do 16-tej kondygnacji budynku, woda dostarczana jest przy wykorzystaniu zestawów hydroforowych.

Zestaw hydroforowy Wilo-COR-2 MVISE stacja 806/VRW starej instalacji wykorzystane były wielopompowe zestawy hydroforowe z 1996 roku, zbudowane na bazie stałoobrotowych, pionowych pomp, sterowanych przetwornicą częstotliwości zabudowaną w zewnętrznej szafie sterującej. Poszczególne zestawy hydroforowe pracujące w hydroforniach obsługiwały oddzielne części osiedla:

  • I i II hydrofornia wyposażone były w zestawy hydroforowe ZHCR-MRP 4.16.50/5,5 – zbudowane na bazie 4 pomp o łącznej mocy P=22 kW. Każdy z zestawów obsługiwał po 4 budynki.
  • III hydrofornia obsługiwała 5 budynków i wyposażona była w jeden zestaw hydroforowy ZHCR-MRP 5.16.50/5,5 – zbudowany na bazie 5 pomp o łącznej mocy P=27,5 kW
  • IV hydrofornia obsługująca 2 budynki, wyposażona była w dwa zestawy hydroforowe ZHCR-MRP 2.16.50/5,5 – zbudowane na bazie 2 pomp o łącznej mocy P=11 kW.

Jednym z czynników wpływających na podjęcie decyzji o likwidacji hydroforni i zastąpienie ich indywidualnymi zestawami hydroforowymi w każdym z budynków, było poprawienie systemu rozliczania zużycia wody.

Różnice w dokładności pomiaru między wodomierzem zainstalowanym na przyłączu do hydroforni, wodomierzem pośrednim umieszczonym na przewodzie II strefy ciśnieniowej oraz indywidualnymi wodomierzami w mieszkaniach doprowadzały do sytuacji, gdzie zyski płynące z rozliczenia zużycia wody przez mieszkańców nie pokrywały kosztów poboru wody zmierzonej na głównym wodomierzu miejskim. Dodatkowymi zaletami nowego systemu miało być ograniczenie uciążliwości związanych z ewentualnymi uszkodzeniami poszczególnych zestawów hydroforowych, wynikiem czego, w starej instalacji był brak zaopatrzenia w wodę do kilku budynków jednocześnie przy awarii jednego z układów pompowych.

Ponieważ nowe urządzenia pompowe miały zostać zamontowane w budynkach, ważnym aspektem technicznym, który należało spełnić w fazie przetargowej, było zapewnienie cichej pracy urządzeń, tak, aby wyeliminować uciążliwości wynikające z pracy silników i wentylatorów pomp.

Firma Wilo posiadająca w swojej szerokiej ofercie cichobieżne zestawy hydroforowe, zaproponowała urządzenia dla każdego z 15 budynków, stając się tym samym całościowym dostawcą agregatów pompowych dla tej inwestycji. Ponieważ wymagania dla każdego budynku były podobne, zaproponowano zestawy hydroforowe Wilo-COR-2 MVISE 806/VR zbudowane na bazie 2 pomp o mocy znamionowej P2= 2 kW każda. Bezdławnicowa konstrukcja pomp pozwala na redukcję głośności pracy nawet o 20 dB, w porównaniu do innych zestawów o zbliżonych parametrach hydraulicznych.

Każda z pomp, wyposażona jest w nabudowaną przetwornicę częstotliwości, pozwalającą na regulację prędkości obrotowej oraz płynne przełączanie pomp w zestawie hydroforowym, w zależności od zmiennych rozbiorów wody w ciągu dnia, przy jednoczesnym ograniczeniu uderzeń hydraulicznych i wysokich prądów rozruchowych. Dodatkową zaletą zastosowania zestawów hydroforowych Wilo, wpływającą na ograniczenie zużycia energii, jest nadrzędny układ sterujący Wilo-Comfort-Vario. Jest on wyposażony w funkcję testu zerowego przepływu, która co 60 sekund sprawdza, czy w instalacji występuje pobór wody. W przypadku jego braku następuje wyłączenie pomp (np. braki rozbioru wody w okresach nocnych). Ponadto regulator zapewnia stabilizację ciśnienia w instalacji z dokładnością do ±0,1 bar.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Spółdzielnia "Winogrady” mogła zrezygnować z montażu dodatkowego, pośredniego wodomierza. Dotychczas, wiązało się do z dodatkowym kosztem legalizacji wodomierzy co pięć lat. Uproszczony został przy tym system rozliczania kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej, pobieranej przez zestawy hydroforowe indywidualnie dla każdego z budynków.

źródło i zdjęcia: Wilo Polska

 

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska